• Ağıl qüvvət üçün sükandır. (Əbu Turxan)
 • Ağıl sonradan ah çəkmək üçün deyil; düşünüb tədbir görmək üçündür. (Cəlaləddin Rumi)
 • Ağıllı adamın axmaq qarşısında susması təəccüblü deyil, çünki nağara səsi tar səsinə, sarımsaq iyi ənbər qoxusuna həmişə üstün gəlir. (Sədi Şirazi)
 • Ağıllı hərəkət etmək üçün təkcə ağıl azdır. (Fyodor Dostoyevski)
 • Ağıllı öyrənməyi, axmaq isə öyrətməyi xoşlayır. (Anton Çexov)
 • Ağıllıdan gələn cəfa cahillərin vəfasından yaxşıdır. (Cəlaləddin Rumi)
 • Ağıllılar axmaqlardan daha çox öyrənir, nəinki axmaqlar ağıllılardan. (Böyük Katon)
 • Axmaq – insanların onu yaxşı tanımadıqlarından, ağıllı isə, əksinə, özünün insanları tanımadığından şikayətlənir. (Konfutsi)
 • Axmaq adam sussa yaxşıdır.
  Amma o, bunu bilsəydi, axmaq olmazdı. (Sədi Şirazi)
 • Axmaqlara veriləcək cavab sükutdur. (Cəlaləddin Rumi)
 • Başqasının sirrini vermək satqınlıq, özünün sirrini vermək isə axmaqlıqdır. (Volter)
 • Bəzən sığınacaqların özü ən böyük təhlükəyə çevrilir. (Əbu Turxan)
 • Cahillər çoxalan zaman ariflər qərib olur. (Əli bin Əbu Talib)
 • Cəsarət təhlükə qarşısında ağıl və zəkadan istifadə edə bilməkdir. (Platon)
 • Cəsuru qorxudan boş güllə ən böyük qorxağı qorxutmaya da bilər. (Fridrix Nitsşe)
 • Çox vaxt gücsüzlüyü və süstlüyü səbir zənn edirlər. (L.Habbard)
 • Daha mürəkkəb olan daha kövrək olur. (Əbu Turxan)
 • Dünyanın ən böyük qorxağı olduğumu etiraf edirəm, çünki pis bir iş görməyə cəsarət edə bilmirəm. (Ksenofont)
 • Əl vurma gücün çatmayan daşa,
  Qaldıra bilməzsən zora düşərsən. (Aşıq Ələsgər)
 • Əlində yumşalsa dəmir, bunu bil,
  Tədbirlə yumşalar, hiddətlə deyil. (Nizami Gəncəvi)
 • Ən böyük iradə özünü yenidən yaratmaq əzmində təzahür edir. (Əbu Turxan)
 • Ən güclü insan da mühitin təsirlərinə məruz qalır. (Əbu Turxan)
 • Əsl qalib yüz dəfə qalib gələn yox, axırıncı qalib gələndir. (Əbu Turxan)
 • Güc qaranlıqda qorxunc görünür; onun nəcabəti ancaq xidmət etdiyi amalın işığında üzə çıxır. (Əbu Turxan)
 • Güclü ehtiraslar altında çox vaxt zəif iradə gizlənmiş olur. (V.O. Klüçevski)
 • Güclü o şəxs deyil ki başqalarına güc ilə qalib gəlir, güclü o şəxsdir ki qəzəbləndiyi zaman özünə nəzarət etsin. (Mühəmməd peyğəmbər (SƏS))
 • Güclülərin nikbin olmağa haqqı var. (Q.Mann)
 • Heç nəyə heyrətlənməmək ağıl yox, axmaqlıq əlamətidir. (Fyodor Dostoyevski)
 • Hikmət və nadanlıq insan zəkasının iki nəhayətsiz qütbüdür. (Əbu Turxan)
 • Hikmətlə tənzimlənməyən kobud qüvvə öz məxsusi ağırlığı altında məhvə məhkumdur. (Horatsi)
 • Kəşfiyyat yaxşı işləməyəndə düşmən gücündən xəbərsiz olursan. Amma ən pisi öz gücünü düzgün dəyərləndirə bilməməkdir. (Əbu Turxan)
 • Kim ki, öz biliyindən, bacarığından artıq iddialar edir, o həmişə məğlub olur. (Heydər Əliyev)
 • Mərd adam şikayət etmədən əzab çəkir, zəif adam isə, əksinə, əzab çəkmədən şikayətlənir. (Ömər Xəyyam)
 • Nadanın ağıllıya nifrəti daha çoxdur, nəinki ağıllının nadana. (Sədi Şirazi)
 • Nadanın savadlı adama nisbətdə böyük üstünlüyü var: o həmişə özündən razıdır. (Napoleon Bonapart)
 • Nə zaman ki, zəifliklərimizi bilirik, artıq bizə onlardan ziyan gəlməz. (Qeorq Kristof Lixtenberq)
 • Özündən daha qaba gücə rast gəlməyincə ağıl yada düşmür. (Əbu Turxan)
 • Özünü ələ almağı bacaran insan hamıdan güclüdür. (Kiçik Seneka)
 • Özünün axmaq olduğunu bilən insan artıq o qədər də axmaq deyil. Tənbəl isə tənbəl olduğunu bilə bilər, ondan şikayətlənər, amma yenə tənbəl olaraq qalar. (J.Renar)
 • Qüdrətli olmaq zəifi öz səviyyənə qaldıra bilməkdir. (Rabindranat Taqor)
 • Ruhlar güclü olanda idarə edir, zəif olanda isə onları başqaları yönəldir. (Cübran)
 • Savaş zamanı döyüşənlərdən daha çox qaçanlar ölür. (Selma Lagerlöf)
 • Silah zəiflə güclü arasında fərqi aradan götürür. (Əbu Turxan)
 • Sivilizasiyanın ən böyük xidməti insana düşünməyi öyrətməkdir. (Tomas Edison)
 • Uçuruma uzun müddət baxsan, o uçurum sənin içindən baxar. (Fridrix Nitsşe)
 • Zavallı olmaq kimə isə haqq qazandıra bilməz; zəhmət çəkib güclü olmaq lazımdır. (Əbu Turxan)
 • Zəif iradələr güclü iradənin təsir dairəsinə düşəndə tərksilah olur və insan öz simasını itirir. (Əbu Turxan)
 • Zəiflər heç vaxt bağışlamır. (Mahatma Qandi)
 • Zəiflərin faciəsi üçün güclülər məsuliyyət daşıyır. (Əbu Turxan)
 • Zoru düzgün dəyərləndirəndə, onu zərərsizləşdirmək də asan olur. (Əbu Turxan)
Top