• İnsan həqiqi olaraq qəlbən Allahdan hər nə istəsə, ona nail olacaqdır. Necə ki Özü buyurur: (Allah) sizə istədiyiniz şeylərin hamısından vermişdir. Əgər Allahın nemətlərini sayacaq olsanız, sayıb qurtara bilməzsiniz.1
    1 İbrahim surəsi, ayə 34. (Rövşən Abdullaoğlu)
  • Qəlbən gələn hər bir istəyin həqiqət tapması mütləqdir. Əgər hər hansı bir şeyi istədiyimiz halda əldə edə bilmiriksə, deməli, istəmirik. Çünki istəsəydik, əldə edərdik. (Rövşən Abdullaoğlu)
Top