• Acizlik ürəyi ağrıdır, bilsən
  Bir alçaqlıq olar hər zülmə dözsən. (Nizami Gəncəvi)
 • Arif ol, söhbəti müxtəsər eylə,
  Uzun danışandan qaç, həzər eylə.
  Yüz əyri ox atsan olmaz dəyəri,
  Bir ox at hədəfdən getməsin əyri. (Sədi Şirazi)
 • Çox gözəl olsa da eybi gizlətmək
  Dost dostun eybini örtməsin gərək. (Nizami Gəncəvi)
 • Demədiyimi hər vaxt deyə bilərəm, lakin dediyimi dana bilmərəm. (Əbdürrəhman Cami)
 • Dəmir işləməyəndə paslanır, su bir yerdə qalanda iylənir, insan ağlı isə tətbiq edilmədikdə kütləşir. (Leonardo da Vinçi)
 • Ədəb sayılsa da məclisdə susmaq
  Məsləhət zamanı danışmaq gərək
  İki şey ağıla nöqsan sayılır
  Yersiz susmaq ilə yersiz söz demək (Sədi Şirazi)
 • Elə cinayət var ki, bağışlanmır, bu vətənə xəyanətdir. (Əbülhəsən Bəhmənyar)
 • Elm atom bombasını kəşf etdi,lakin əsl pislik insanların beyinlərində və qəlblərindədir. (Albert Eynşteyn)
 • Elmi olub, ağlı olmayan adama elm əziyyət verər. (Nuşirəvan Adil Xosrov)
 • İçkinin başlanğıcı günah, ortası sərxoşluq, sonu fəlakətdir. (Xaqani)
 • İki adam öldü və dünyadan həsrət getdi:
  biri yığdı yemədi, digəri bildi eləmədi. (Sədi Şirazi)
 • İnci tək sözlər seç, az danış, az din,
  Qoy az sözlərinlə dünya bəzənsin.
  Az sözün inci tək mənası olmaz,
  Çox sözün kərpic tək qiyməti olmaz. (Nizami Gəncəvi)
 • İnsanların ən qüvvətlisi qeyzli vaxtında özünü saxlayandır. (M. T. Sidqi)
 • Nursuz göz kimidir elmsiz ürək,
  Nadan insanlıqdan uzaqdır gerçək. (Əvhədi Marağayi)
 • Qüsursuz olsaydıq, başqalarının qüsurlarını tapıb ortaya çıxartmağa bu qədər maraq göstərməzdik. (Fransua de Laroşfuko)
 • Şərab dənizdən çox insan məhv edib. (Naməlum)
 • Sözün də su kimi lətafəti var
  Hər sözü az desən daha xoş olar
  Bir inci saflığı varsa da suda
  Artıq içiləndə dərd verir su da. (Nizami Gəncəvi)
 • Xəstəlik törədən amilləri sən
  Çalış ki, özündən kənar edəsən
  Uzaq ol dərmandan, acmamış yemə
  Doymamış əlini götür süfrədən. (Əbdürrəhman Cami)
 • Xoşbəxt o adamdır ki, özgənin günahlarını saymağa vaxt itirməyib, öz şəxsi qüsurlarını düzəltməklə məşğuldur. (Əbül Fərəc)
 • Zəif olan, heç bir zaman bağışlamaz.
  Bağışlamaq böyük insanların bir hünəridir... (Əli bin Əbu Talib)
Top