• Bir anlıq səadət bir qərinədir. (Səməd Vurğun)
 • Biz gələcəyə çatanda, məlum olur ki, onun mənzərəsi öncədən çəkilibmiş. (Əbu Turxan)
 • Biz gələcəyə getməsək də, gələcək bizi çəkib aparır. (Əbu Turxan)
 • Bizim mövcudluğumuz fasiləsiz olaraq keçmişə doğru gedişdir. (Fridrix Nitsşe)
 • Cahanda hər hökmü bir zaman verir,
  Dünən fərman verən bu gün can verir. (Səməd Vurğun)
 • Dua: Vaxtın bərəkətli olsun. (Əbu Turxan)
 • Dünən tarixdir, sabah müəmmadır, bu gün isə bir hədiyyədir. (Eleonora Ruzvelt)
 • Əgər asudəlik istəyirsənsə,
  vaxtını hədər yerə itirmə. (Bencamin Franklin)
 • Əgər lazımsız işlərə vaxt qalırsa, deməli, hansı isə vacib işlərə vaxt ayrılmamışdır. (Əbu Turxan)
 • Ən təhlükəli oğru vaxt oğrusudur. (C.Kolenso)
 • Gələcək keçmişə bənzəyir. (İbn Xəldun)
 • Gələcək o zaman bizimkidir ki, keçmişimizin davamıdır. (Əbu Turxan)
 • Gözləyə bilənə hər şey öz vaxtında gəlir. (Onore de Balzak)
 • Heç kim əbədi qalib ola bilməz. (Heydər Əliyev)
 • Heç nə nə gec olur, nə də tez...
  Hər şey vaxtında olur. (Konfutsi)
 • Heç şey dəyişməz saydığımız keçmiş qədər sürətlə dəyişmir. (A.Koyre)
 • Hər bir qənaət nəticə etibarı ilə vaxta qənaətdir. (Karl Marks)
 • Hər dövranın bir hökmü var,
  Hər zamanın bir qələmi... (Səməd Vurğun)
 • Hər şey itirildikdən sonra da hələ bir şey – gələcək qalır. (Kristian Bouvi)
 • Həyat bir silsilədir; Bir fəsil başqa fəsil üçün bir fasilədir. (Əbu Turxan)
 • İndi geniş planda xatirələrlə arzuların, dar planda isə təəssüratla istəyin vəhdətidir. (Tur Xander)
 • İnsan gələcəyə öz keçmişinin çiynində gedir. (Əbu Turxan)
 • İnsan gələcəyini də bu gün yaşayır. (Əbu Turxan)
 • İnsan oğlu hər gün çarmıxa çəkilir; keçmiş ayaqları pərçimləyir, gələcək isə əllərindən tutub dartır. (Əbu Turxan)
 • İnsanın itirdiyi ən böyük şey zaman ola bilər. (Teofrast)
 • Keçmiş – insan nəfsinin vətənidir. (Heyne)
 • Keçmiş – xatirələrdə, gələcək isə xəyallarda yaşayır. (Əbu Turxan)
 • Keçmiş indinin virtual məkanıdır. (Tur Xander)
 • Keçmiş ya ancaq salnamələrdə, yaddaşlarda qalıb tarixə daxil olur, ya da indinin strukturuna daxil olmaqla yaşamaqda davam edir. (Tur Xander)
 • Keçmişi də, gələcəyi də ancaq indinin işığında görmək olar. (Əbu Turxan)
 • Keçmişi dəyişmək olmaz, deyirlər; amma biz dəyişdikcə keçmiş sanki dəyişir və qarşımızda hər dəfə yeni bir keçmiş canlanır. (Əbu Turxan)
 • Məkan zamanın bir anıdır. (Əbu Turxan)
 • Mən heç vaxt gələcək haqda düşünməyə macal tapmıram. O, kifayət qədər tez gəlib çıxır. (Albert Eynşteyn)
 • Müasirlik zəmanəyə bənzəməkdir. (Əbu Turxan)
 • Nəyisə unutmaq, yaxud unutmamaq insan iradəsindən xaricdir. (Korneli Tasit)
 • Təxəyyül hadisələri zaman və məkan məhdudiyyətindən azad edir. (Əbu Turxan)
 • Vaxtı öldürmək özünü öldürməkdir. (D.Pekk)
 • Vaxtsız çiçək açan arzular bar verməz. (Əbu Turxan)
 • Yaxındakı köz uzaqdakı Günəşdən daha betər yandıra bilər. (Əbu Turxan)
 • Zaman gizli olan hər şeyin üstünü açır, aydın olan hər şeyin üstünü örtür. (Sofokl)
 • Zaman pula bənzəyir – lazımsız yerə xərcləməsən hər şeyə çatar. (Konfutsi)
 • Zaman təbib deyil, o sadəcə insanı kədərlə yaşamağa vərdiş etdirir. (Rövşən Abdullaoğlu)
 • Zəmanə ancaq dayazda olanları dəyişir; dərin qatlara nüfuz edə bilmir. (Əbu Turxan)
Top