• Aşiqin göz yaşı könül sirrinin sıza-sıza axışıdır. (Məhmət Rasim Mutlu)
 • Elə göz yaşlarımız var ki, başqalarını aldatdıqdan sonra dəfələrlə bizi də aldadır. (Fransua de Laroşfuko)
 • Ən qiymətli göz yaşları eşqin vergisidir. (Alfred Müsse)
 • Ən tez quruyan göz yaşıdır. (Mark Tulli Siseron)
 • Gənc qızların göz yaşları sanki səhər çiçəyinə bənzər: günəş çıxan kimi üzərindəki damlalar uçub-gedər. (Aleksandr Puşkin)
 • Göz yaşı ağrı-acının sızıltısı, sevincin isə şəbnəmidir!. (Naməlum)
 • Göz yaşı ruh üçün yayda yağan yağış kimidir. (Alfred Austin)
 • Göz yaşı ruhumun peyvəndidir. (Əli Suad)
 • Göz yaşından nə çıxar, nə üçün tər tökmədiniz?! (Mehmet Akif Ərsoy)
 • Göz yaşı-qəlbdə olan atəşin dəlilidir. (Zinun Misri)
 • Göz yaşları ağrı-acının ümidsizliyə çevrilməsinə maen olar. (Özdəmir Asaf)
 • Göz yaşları biçmək istəyənlər sevgi əksinlər. (İohann Kristof Fridrix Şiller)
 • Göz yaşları ilə hətta dəmiri də əridə bilərsiniz. (Publi Nazon Ovidi)
 • Göz yaşları ilə yuyulan üzdən daha saf üz ola bilməz. (Uilyam Şekspir)
 • Göz yaşları iztirabın səssiz təzahürüdür. (Mari Fransua Arue Volter)
 • İçdəki kiri su yox, göz yaşı yuyar. (Cəlaləddin Rumi)
 • İlahi rəhmətin insan gözündə damla-damla olmasıdır göz yaşları. (Əbdülfəttah Şahin)
 • Mən heç bir ananın göz yaşlarına dözə bilmərəm. (Publiy)
 • Saxta göz yaşları ilə duzlu suyun heç bir fərqi yoxdur. (Petro Metastasio)
 • Sevgilisini aylarla görə bilməyən aşiqin onun üçün axıtdığı göz yaşı belə gözəldir. (Cövdət Anday)
 • Xoş göz yaşları olanların halına!. (İohann Volfqanq Göte)
 • Yaradan rəhmətini qəhrindən üstün saydı,
  Nə olardı halımız, göz yaşı olmazdı?! (Nəcib Fazil Qısakürək)
Top