• Dövlət xadiminin siyasi xadimdən fərqi odur ki, siyasətçi gələcək seçkiləri, dövlət xadimi isə gələcək nəsilləri düşünərək fəaliyyət göstərir. (Uinston Çörçill)
  • Neftə nəzarət etsən millətləri, ərzağa nəzarət etsən insanları nəzarət altına alarsan.
    Qida bir silahdır və bizim müzakirə çantamızdakı vasitələrdən biridir! (Henri Kissincer)
  • Savaşda bir dəfə ölürlər,
    siyasətdə hər gün ölürlər. (Uinston Çörçill)
  • Siyasətçinin ən mühüm keyfiyyəti gələcək hadisələri düzgün qiymətləndirib vaxtında tədbir görməsidir. (Uinston Çörçill)
Top