• Ağıl az və ya çox – hamıda olur, amma sezginin yolu mənəvi saflaşmadan keçir. (Əbu Turxan)
 • Ağlayan adama heç zaman gülməyin. Amma bəzən gülən adamlara ağlayın. (Fridrix Nitsşe)
 • Aldadan aldanar. (Cəlaləddin Rumi)
 • Amal yüksək olduqca insan da yüksəlir. (Fridrix Şiller)
 • Arslanların saymazlığı şikarı tülkülərə qapdırar. (Hüseyn Cavid)
 • Ayaqlar baş olanda, başlar ayaq altında qalar. (Mühəmməd peyğəmbər (SƏS))
 • Başqalarına çox şeyi bağışla, özünə isə heç nəyi bağışlama. (Publiliy Sir)
 • Başqalarından yox, daha çox özündən utanmağı öyrən. (Demokrit)
 • Başqalarının qüsurlarını görən ağıllı adam özününkülərdən qurtulur. (Publiliy Sir)
 • Bataqlıqda adam çapaladıqca daha tez batar. (El hikməti)
 • Bəd əməllərin kökü bəd fikirlərdir. (Lev Tolstoy)
 • Biliksizlikdən utancaqlıq yaranır, çoxbilmişlikdən – utanmazlıq. (Əbu Turxan)
 • Birisi bəslərdi qurd balasını
  Böyücək məhv etdi öz ağasını. (Sədi Şirazi)
 • Bitməyən bir kitab ol! (Əbu Turxan)
 • Biz bəzən istedadsızları yazıqlaya-yazıqlaya yüksək mərtəbəyə qaldırmaqla, istedadlılara qənim hazırlamış oluruq. (Əbu Turxan)
 • Biz yaxşıları mükafatlandırmaqla pisləri cəzalandırırıq. (Deni Didro)
 • Bizim geyə biləcəyimiz
  ən yaxşı maska öz üzümüzdür. (Fridrix Nitsşe)
 • Bu aynada mən ancaq özümü görürəm. Amma bu ayna məndən öncə neçə-neçə sifətlər görüb. (Əbu Turxan)
 • Bu gün qürurlana biləcəyi heç nəyi olmayanlar dünənki xidmətləri ilə lovğalanmağa başlayırlar. (Mark Tulli Siseron)
 • Bütün kölgələr silinir, ürəyə düşən kölgədən başqa. (Əbu Turxan)
 • Bütün yollar qaranlıqdan işığa doğrudur. (Əbu Turxan)
 • Çirkoy paltarda çirk bilinməz. (Əbu Turxan)
 • Çox tez əldə olunmuş uğur həmişə keçici olur, çünki o, istedadın yox, təsadüfün bəhrəsidir. (Vovenarq)
 • Daha yüksək intellektli adamların əqli enerjisi texnika vasitəsilə adi adamların həyatına müdaxilə edir və mənəvi təcavüz baş verir. (Tur Xander)
 • Dəmiri aynatək parladan insan
  Pası silməlidir öz vicdanından. (Nizami Gəncəvi)
 • Din və əxlaq inama əsaslanmaqla vasitəsiz bilik olsalar da, hər halda yenə də tərbiyə və təhsillə vasitələnirlər. (Georq Vilhelm Fridrix Hegel)
 • Dumanın şərəfi dağla vüsaldır,
  Başın şərafəti ağıl-kamaldır.
  Yuxarı qalxdıqca dumanlanırsa,
  Bil ki, yetişməyib, baş hələ kaldır. (Əbu Turxan)
 • Dünyada elə ac insanlar var ki,
  Tanrı onlara ancaq çörək formasında görünə bilir. (Çarlz Dikkens)
 • Dünyada iztirab qədər yaxşı tərbiyəçi yoxdur. (İohann Volfqanq Göte)
 • Dürüstlərin tənbəlliyi saxtakarların hakimiyyətinə yol açar. (Cəlaləddin Rumi)
 • Əgər insan dünyanın ahəngini duya bilməsə, təbii gözəllik qarşısında heyrətlənməsə, öz daxili mənəvi güc qaynağını da kəşf edə bilməz. (Əbu Turxan)
 • Əgər su da təmiz deyilsə, yuyunmağın nə faydası? (Əbu Turxan)
 • Ehtiyacı olanlara ən böyük pisliyi yardım görüntüsü yaradanlar edir; onlar gerçək yardımların qarşısını almış olurlar. (Əbu Turxan)
 • Elə insanlar var ki, onların qüsurları olmasaydı, istedadları da heç vaxt üzə çıxmazdı. (Vovenarq)
 • Ən böyük zəfər məğlub etdiyin tərəfin həm də qəlbini fəth etməkdir. (Əbu Turxan)
 • Əxlaq gözəllik libasında meydana çıxmalıdır. (Georq Vilhelm Fridrix Hegel)
 • Əxlaq insanın xarakterində olmalıdır. (İmmanuel Kant)
 • Əxlaq və qəbahət tərəzinin iki müxtəlif gözündə yerləşir. Bunlardаn biri qalxarsa, digəri enər. (Platon)
 • Əxlaqi davranışın keyfiyyəti işin içində olan insanların sayına tərs mütənasib olaraq dəyişir. (Oldos Haksli)
 • Eybəcər sifətə adət etmək və uyğunlaşmaq olar, çünki o həmişə eyni cür təzahür edir; eybəcər mənəviyyata isə uyğunlaşmaq olmur, çünki o həmişə müxtəlif formalarda təzahür edir. (Əbu Turxan)
 • Əyri adam içindəki xəyanəti gizlətmək üçün fürsətdən istifadə edib sədaqətli olduğunu isbat edir.
  Düz adam isə buna ehtiyac duymadığından həmişə şübhəli qismində qalır. (Əbu Turxan)
 • Əyri işıq yerə kölgə saldığı kimi, əyri işlər də ürəyə kölgə salır. (Əbu Turxan)
 • Gözə soxulan sadəlik – niyyətli ikiüzlülükdür. (Fransua de Laroşfuko)
 • Gözəl olan hər şey əxlaqidir. (Flober)
 • Gözü ayağının altını seçməyənlər gec-tez həyatın girdabına düşəcəklər. (Əbu Turxan)
 • Güclünün zəifləri əzməsinə qanun da, əxlaq da yol vermir. İntellektual gücün isə başqa əraziyə müdaxiləsinin nə hüquq, nə də əxlaq müstəvisində qarşısı alınmır. (Tur Xander)
 • Günahlar artdıqca həya azalır. (Fridrix Şiller)
 • Haqsız vasitələr tələb edən məqsəd haqlı məqsəd deyil. (Karl Marks)
 • Hər şey incəlikdən, insan isə kobudluqdan qırılar. (Cəlaləddin Rumi)
 • Hərə öz qəlbinin dərinliklərindəki işığı üzə çıxara bilsə, dünya daha işıqlı olar. (Əbu Turxan)
 • İç dünyasının naməlum qatlarıancaq ilhamlı məqamlarda işıqlanır və sonra yenəqaranlığa bürünür. (Əbu Turxan)
 • İçki məclisində ayıq adama münasibət necədirsə, naqis mühitdə düz adama münasibət də elədir. (Əbu Turxan)
 • İki işığın təmasından daha böyük işıq da yarana bilər, qaranlıq da. (Əbu Turxan)
 • İnsan mənəviyyat üçün yaşamalıdır. (Heydər Əliyev)
 • İnsan öz əqidəsini elan kimi divardan asmamalıdır. (Onore de Balzak)
 • İnsan özü nə qədər xeyirxah və ağıllı olsa, insanlardakı xeyirxahlıqları da bir o qədər çox görər. (Blez Paskal)
 • İnsan özündə ən azı rüşeym halında olmayanı başqasında görə bilməz. (Əbu Turxan)
 • İnsan sifətini güzgüdə gördüyü kimi, qəlbini də ancaq könül güzgüsündə görə bilər. (Əbu Turxan)
 • İnsana ən böyük mükafatı da vicdanı verir, ən böyük cəzanı da. (Vovenarq)
 • İnsanı heyrətləndirən və heyran edən iki şey var ki, bunlardan biri başımızın üstündəki ulduzlu səma, o biri isə daxilimizdəki əxlaqi qanundur. (İmmanuel Kant)
 • İnsanı insan edən ağıl yox, mənəvi qadağalar, əxlaqi sədlərdir. Lakin bu sədlər özü də vaxtaşırı ağıl süzgəcindən keçirilməlidir. (Əbu Turxan)
 • İnsanın günaha batmaq istəməməsi ilə istəyib-bacarmaması fərqli şeylərdir. (Kiçik Seneka)
 • İnsanın ləyaqəti onun məqsədə çatıb-çatmaması ilə yox, hansı məqsədə və hansı yolla getməsi ilə müəyyən olunur. (Abay Kunanbayev)
 • İnsanın mənəvi dünyası əslində dünyadakı mənaların dünyasıdır. (Əbu Turxan)
 • İnsanın öz yaxşı cəhətlərinə görə xəcalət çəkməsi alicənablıqdır. (Fridrix Nitsşe)
 • İnsanlar bəlkə də pisliyi bağışlayar, amma təhqiri - heç vaxt! (J.Nerval)
 • İtirəcəyi bir şey olmayan insandan qorxmaq gərək. (İohann Volfqanq Göte)
 • Kimsə deyib ki, çox oxuyan çox bilməz, çox gəzən çox bilər. Lakin çox gəzənlərin çoxu könül evindən bixəbər qalıblar. (Əbu Turxan)
 • Kitab ol, hamıya açılma;
  qoy səni ancaq anlayanlar oxusun! (Əbu Turxan)
 • Könül Allah evidir. (Xudu Məmmədov)
 • Könül aynası saf olmalıdır ki, həqiqət sirlərini görsün. (Cəlaləddin Rumi)
 • Laqeydlikdən irəli gələn tolerantlıq fəzilət deyil. (Əmin ər-Reyhani)
 • Ləyaqəti satmaqla varlanmaq olmaz. (Vovenarq)
 • Ləyaqətli adamlar – yaxşılığı,
  naqislər isə – pisliyi unutmurlar. (Əbu Turxan)
 • Ləyaqətsiz adamı təhqir etmək mümkün deyil. (Əbu Turxan)
 • Məhəbbət teleskopdan, paxıllıq isə mikroskopdan baxır. (H.Şou)
 • Məhək daşıyla qızılı yoxlayırlar, qızılla isə adamı. (Xilon)
 • Mən işığa çıxan zaman bədənimin kölgəsi arxamca sürünür. (Cübran)
 • Mən özümü bu dünyada, dünyanı məndə
  Dərk eləyib məna dolu hər şey olaydım. (Səməd Vurğun)
 • Mənəvi dəyər maddi meyarla ölçülə bilməz. (Əbu Turxan)
 • Mənəvi dünya iç aləmi sayılsa da, onun da öz içi və çölü, əlçatmaz göyləri vardır. (Əbu Turxan)
 • Mənəvi gücün mənbəyi ruhun ənginliyidir. Daxili mücadilə və ziddiyyətlərdən məhrum olanda insan inkişaf impulsunu itirir, durğunluq vəziyyətinə düşür. (Tur Xander)
 • Mənəviyyat ürəyin ağlıdır. (Heyne)
 • Mənəviyyatca zəngin adamlar – sadə, maddi imkan baxımından zəngin adamlar – təkəbbürlü olurlar. (Əbu Turxan)
 • Mərdliyi az olanın bicliyi çox olar. (Bleyk)
 • Millətin ən mühüm kapitalı xalqın mənəvi keyfiyyətləridir. (N.Q.Çernışevski)
 • Müasirlik mənəviyyatın zamana uyğunlaşmış, amma hələ zamanın sınağından çıxmamış üst qatıdır. (Əbu Turxan)
 • Münasibətlər o zaman dayanıqlı olur ki, səviyyələr uyğun gəlsin. Kimsə münasibətinin kəsilməyini istəmirsə, gərək üstünlüyünü biruzə verməsin. (Əbu Turxan)
 • Nadan adamın yaxşılığı ilə pisliyi arasında niyyət fərqi olar, nəticə fərqi olmaz. (Əbu Turxan)
 • Nə pis adamlardan yaxşılıq gözlə, nə də yaxşı adamlardan pislik. (Xaqani)
 • Neçə-neçə nəsillərdən bizə miras qalmış mənəvi sərvətlərin, adət-ənənələrin, dini-əxlaqi dəyərlərin intellektual inqilabın dağıdıcı təsirlərindən qorunub saxlanması üçüncü minillikdə ən böyük tarixi vəzifə olacaqdır. (Əbu Turxan)
 • Öz məziyyətlərindən danışan gülüncdür, öz məziyyətlərini bilməyən – sadəlövh. (Çesterfild)
 • Öz yükünü sakit şəraitdə, günəşli gündə çəkməyənlər qarda-boranda tələm-tələsik çəkmək zorundadırlar. (Əbu Turxan)
 • Özün kimi ol: onda səni istəyənlər səni tapacaq, istəməyənlər səndən qaçacaq. (Əbu Turxan)
 • Pas dəmiri yeyən kimi, paxıllıq da insanın qəlbini yeyir. (Periandr)
 • Paxıl adam bir dəfə ölmür: rəqibi haqqında tərifli sözlər eşitdikcə hər dəfə ölür. (Baltazar Qrasian)
 • Pis adam üçün bəd xəbər verməkdən xoş əyləncə yoxdur. (Şota Rustaveli)
 • Pis adamın biliklisi daha təhlükəlidir. (Əbu Turxan)
 • Pis fikirlərin olmasa, pis əməllərin də olmaz. (Konfutsi)
 • Pisə yaxşılıqla, yaxşıya pislik
  Mənaca bir şeydir, düşünsən əgər. (Sədi Şirazi)
 • Pisi söyməkdənsə, yaxşını öymək yaxşıdır. (Əbu Turxan)
 • Pislər pisləri – pis olduğu üçün,
  yaxşıları da – yaxşı olduğu üçün sevmirlər. (Əbu Turxan)
 • Pulu, evi, əmlakı itirmək o qədər də acınacaqlı deyil, çünki bütün bunlar insanınkı deyil.
  Acınacaqlısı insanın öz həqiqi mülkünü – ləyaqətini itirməsidir. (Epiktet)
 • Qanun hamı üçün eynidir; ləyaqət isə hər bir insanın özü üçün könüllü qoyduğu əlavə qadağalarla müəyyənləşir. (Əbu Turxan)
 • Qəlbini təmizləməmisənsə, dəstəmaz almağın faydası yoxdur. (Cəlaləddin Rumi)
 • Quyuya salsan da yaxşılığı, bil
  Yenə qayıdacaq, o itən deyil. (Nizami Gəncəvi)
 • Rüşvətxoru, oğrunu qəhrəmana çevirmək öz xalqına xəyanət etməkdir. (Heydər Əliyev)
 • Sadəlik və sadəlövhlük çox vaxt qarışıq salınır, halbuki biri ürəyin təmizliyindən, o biri ağlın zəifliyindən irəli gəlir. (Əbu Turxan)
 • Sadəlik, xeyirxahlıq və dürüstlük olmayan yerdə böyüklük yoxdur. (Lev Tolstoy)
 • Savaşan iki kəsdən ağıllı olanın təqsiri daha çoxdur. (İohann Volfqanq Göte)
 • Saxtakarlıq əvvəlcə vərdişə, sonra xarakterə çevrilir. (İbn Xəldun)
 • Səndən irəlidə nə qədər adamın olduğunu görəndə, səndən arxada da nə qədər adam olduğunu yada sal. (Kiçik Seneka)
 • Sənə yardım edənlərə yardım etməyi arzulama. Sən də sənə ehtiyacı olanlara yardım et! (Əbu Turxan)
 • Şərab insanı riyakar edir: ağlını alıb ona ən ağıllı olduğunu, gücünü alıb ən güclü olduğunu təlqin edir, sağlığını alıb sağlıq dedirdir. (Əbu Turxan)
 • Şərə qalib gələn xeyir, şərə rast gəlməyən xeyirdən qüdrətlidir. (N.A.Berdyayev)
 • Sərxoşluq könüllü dəlilikdir. (Kiçik Seneka)
 • Səxavət və bədxərclik zahirən nə qədər bənzəsə də, fərqli mahiyyətlərin ifadəsidir. (Əbu Turxan)
 • Şöhrətpərəstin təkcə oturub-durduqları yox, düşməni də tanınmış olmalıdır. (Əbu Turxan)
 • Şöhrətpərəstlik insanı boşboğaz, qürur isə dinməz edir. (Artur Şopenhauer)
 • Televiziya elə adamlardan həzz almağa imkan verir ki, onları biz evin kandarına da buraxmarıq. (D.Frostalic)
 • Televiziya indiki halda xalq üçün tiryəkdir. (Nikson)
 • Televiziya o dərəcədə önəmlidir ki, onu ancaq televiziya işçilərinin öhdəsinə buraxmaq olmaz. (A.Benn)
 • Təmiz qalmaq üçün heç bir işə qatışmayan adam unudur ki, o ən azı zəmanənin öz çirkabına bulaşmış haldadır. (Əbu Turxan)
 • Tərbiyə xoşbəxt günlərində insanın bəzəyi, bədbəxt günlərində sığınacaq yeridir. (Demokrit)
 • Tərifə laqeyd olanlar deyil, tənqidə diqqətli olanlar təvazökardır. (Jan Pol)
 • Ürək təmiz olmayanda dediklərini anlamaq olmur. (Əbu Turxan)
 • Utanmağı öyrətmək mümkün deyil, onunla doğulmaq gərəkdir. (Publiliy Sir)
 • Vərdişə çevrilmiş əməllərə görə insan heç vaxt vicdan əzabı çəkmir. (Volter)
 • Vicdan Allahın daxilimizdəki səsidir. (Alfons de Lamartin)
 • Xalqı həmişə mənəviyyat birləşdirmişdir. Çünki başqa əsaslara nisbətən mənəvi əsaslar daha üstündür. (Heydər Əliyev)
 • Xeyirxah adamda paxıllıq hissi ola bilməz. (Platon)
 • Xeyirxahlıq təbiidir, bədxahlıq isə sonradan özünə yer tapıb. (Lev Tolstoy)
 • Ya olduğun kimi görün, ya da göründüyün kimi ol! (Cəlaləddin Rumi)
 • Yalan qartopu kimidir, diyirləndikcə artıb böyüyür. (Martin Lüter)
 • Yalançının yaddaşı yaxşı olmalıdır. (Kvintilian)
 • Yalnız elədiklərimizə yox, eləmədiklərimizə görə də cavabdehlik daşıyırıq. (Molyer)
 • Yanıb işıq saça bilmirsənsə, heç olmazsa işığın qabağını kəsmə. (Lev Tolstoy)
 • Yaradılmışlardan ən gözəli gözəl tərbiyə almış insandır. (Epiktet)
 • Yaramaz adam bir anda, təmiz adam isə illər ötdükdən sonra tanınır. (Demokrit)
 • Yarımçıqlıq bütün qüsurların tərkib hissəsidir, kamillik isə tam və bölünməz olur. (Vovenarq)
 • Yaxşı niyyət heç də həmişə yaxşılığa gətirmir. Bunun üçün həm də bilik və qabiliyyət lazımdır. (Əbu Turxan)
 • Yaxşı ol, qoy pisdir desinlər sənə,
  Nə ki, pis olasan, yaxşı desinlər. (Sədi Şirazi)
 • Yaxşılığı yalnız yaxşılar, pisliyi isə hamı başa düşür. (Cənab Şəhabəddin)
 • Yaxşılıq da, pislik də gec-tez adamın özünə qayıdır. Sadəcə pisliyi kimə edibsənsə, ondan gözlə, yaxşılığı - Haqqdan. (Əbu Turxan)
 • Yumşaq ipəyi iti qılınc da kəsmir. (Cəlaləddin Rumi)
 • Ziyankar adam düşünür ki, hələ ziyan vurmadığı adamlar ona minnətdar olmalıdırlar. (Əbu Turxan)
Top