• Ana, ata yaxşı tərbiyə almışlarsa, uşaqlar da tərbiyəli olar. (İohann Volfqanq Göte)
 • Ata olmaq asandır, atalıq etmək çətin. (V. Bush)
 • Ata-ananın mehriban münasibəti övlad üçün ən yaxşı tərbiyədir. (Demokrit)
 • Ataların günahını, anaların fəzilətini uşaqların simasında görmək olur. (P. Burje.)
 • Atalarınızla yaxşı rəftar edin ki, uşaqlarınız da sizinlə yaxşı rəftar etsin. (İbn Sina)
 • Dünyanın misli bərabəri olmayan varlığı, yaranışın əsl möcüzəsi anadır. (Lüdviq van Bethoven)
 • Fərsiz övlad əldə altıncı barmaq kimidir. Kəsərsən ağrıyar, saxlarsan eybəcər göstərər. (Növzər)
 • Həqiqi ananın ən şərəfli bəzəyi ədəbli, tərbiyəli cocuqdur. (Mirzə Ələkbər Sabir)
 • Hər bir ata istəyir ki, onun edə bilmədiklərini oğlu həyata keçirsin. (İohann Volfqanq Göte)
 • Kim ana qəlbinin telini qırar
  Tanrının qəzəbi belini qırar.
  Sənin arsızlığın-xəyanət ona,
  Vüqarın, təmkinin dəyanət ona. (M. Bahar)
 • Kimin rastına yaxşı kürəkən çıxıbsa, o, yaxşı oğul qazanıb, pis kürəkən çıxıbsa, qızını da itirib. (Demokrit)
 • Təbiətin ən böyük möcüzəsi anadır. (İohann Volfqanq Göte)
 • Yaxşı atanın verdiyi tərbiyəni heç bir məktəb verə bilməz. (İohann Volfqanq Göte)
Top