• Hər həyat bir tablodur. Valideynlər o tablonun materialı olan kətanını, tale çərçivəsini, cəmiyyət rəngini verir. Çəkmək isə bizim öhdəmizdədir (Rövşən Abdullaoğlu)
  • Həyatda hər bir insana bəzi fürsətlər yalnız bir dəfə verilir. (Rövşən Abdullaoğlu)
  • Həyatdan çox şey istəyin və həyat sizə çox şey verəcək. (Rövşən Abdullaoğlu)
  • Siz həyatınızın ən əsas qurucususunuz, istər bundan xəbəriniz olsun, istər olmasın (Rövşən Abdullaoğlu)
  • Yadda saxlayın ki, finişə birinci gələnlərin hamısı yanlış başlanğıcdan başlayıblar. Onların həyatında dönüş nöqtəsi, adətən, hansısa böhranla üst-üstə düşüb və onlar bu böhrandan artıq başqa insan olaraq çıxıblar... (Rövşən Abdullaoğlu)
Top