• Böyük zəkalar birlikdə düşünürlər. (Fransız atalar sözləri)
 • Bütün sərvətini itirən insan önəmli bir şey itirmişdir, sağlığını itirən çox şey itirmişdir, qürurunu itirən lap çox itirmişdir, ümidini itirən isə hər şeyini itirmişdir. (Fransız atalar sözləri)
 • Bir atı suya apara bilərsiniz, amma ona zorla su içirdə bilməzsiniz. (Fransız atalar sözləri)
 • Başqalarının arzuları üçün yox, sırf özünüz üçün düşünün. (Fransız atalar sözləri)
 • Bir yanlışı haqlı çıxarmağa çalışmaq onu ikiqat daha böyüdür. (Fransız atalar sözləri)
 • Balıq suda ikən sövdə olmaz. (İraq-Kərkük atalar sözləri)
 • Biz ondan, yoğurt umarız, o bizdən ayran. (Türk atalar sözü)
 • Bütün yaxşı şeylər qurtarmalıdır. All good things must come to an end. (İngilis atalar sözləri)
 • Biri digəri qədər zəngin olunca, qardaşlar bir-birlərini sevərlər. (Afrika atalar sözü)
 • Bir yalan nə qədər sürətli olursa olsun, həqiqət onu çatıb keçər. (Afrika atalar sözü)
 • Bu dünya bizə atalarımızdan qalmadı. Biz onu uşaqlarımızdan borc aldıq. (Afrika atalar sözü)
 • Biri o biri qədər zəngin olunca, qardaşlar bir-birlərini sevərlər. (Uqanda atalar sözləri)
 • Bir adamdan şübhələnirsinizsə onu vecinizə almayın, vecinizə alırsınızsa ondan şübhələnməyin (Çin atalar sözləri)
 • Böyük insanların iradələri, zəiflərin ümidləri vardır (Çin atalar sözləri)
 • Bir dəfə pələng belinə mindinsə, enmək çətindir (Çin atalar sözləri)
 • Bir oyun oynayacaqsansa, oyunun qaydalarını, hissələrini və bitmə vaxtını əvvəlcədən təyin et (Çin atalar sözləri)
 • Böyük insanların iradələri, zəiflərin isə ümidləri vardır. (Çin atalar sözləri)
 • Birinin ağlından keçəni bilmək istəsən, söylədiklərini dinlə. (Çin atalar sözləri)
 • Bir nəfərdən şübhələnirsənsə onu işə götürmə, işə götürürsənsə ondan şübhələnmə. (Çin atalar sözləri)
 • Bir dəfə aslanın belinə mindinsə enmək çətindir. (Çin atalar sözləri)
 • Bəla sürüsüylə gəlir (Çin atalar sözləri)
 • Başqalarını danlayar kimi özünü danla, özünü bağışlayar kimi başqalarını bağışla. (Çin atalar sözləri)
 • Borclunun üzü qara, aclığın gözü qara.
 • Borc yaxşı günə gəlməz.
 • Borc çıxıbdır xirtdəyəcən.
 • Borc alan bicdir, borc verən gic.
 • Borc verənin dili uzun olar.
 • Borc əsarətdir.
 • Borc almaq asandır, qaytarmaq çətin.
 • Borc yaddan çıxmaz.
 • Borclunun duaçısı borc verəndir.
 • Borc durar, xərc durmaz.
 • Borc verməklə tükənər, yol getməklə.
  (Borc verməklə, yol yeriməklə bitər.)
 • Borc ki oldu yüz – kir içində üz.
 • Borc almaq başlanan yerdə dostluq pozular.
 • Borc ödəməklə, yol yeriməklə tükənər.
 • Borc altında qalan deyil.
 • Borc ilə çaxır içən, iki dəfə keflənər.
 • Borc alan, salam da var.
 • Borc mini aşdı, hər axşam paxlava ye.
 • Borc qaldıqca uzanar.
 • Borc ilə alınan köynək adamı təmiz saxlamaz.
 • Borcunu verməyən, bir də borc ala bilməz.
 • Borc alan ağlaya-ağlaya gələr, gülə-gülə gedər.
 • Borc köməyə bənzər, qaldıqca böyüyər.
 • Borc alan ağlar gələr, gülər gedər.
 • Bəlaya səbir gərək.
 • Bahasına pul vermişəm, gözlərim də çıxsa yeyəcəyəm.
 • Bu çağacan qonşu qızı idim, indi oldum – ev qızı, ev gəlini.
 • Bir gəmi bəzənər, bir gəlin bəzənməz.
 • Biz gəldik gəlin görməyə, gəlin getdi təzək yığmağa.
 • Bu qız yaxşı qızdır, ərə gedəndən sonra bax,
  Bu gəlin yaxşı gəlindir, birini doğandan sonra bax.
 • Bir də gəlin olaram, oturub durmağımı bilərəm.
 • Böyüyə hörmət vacibdir.
 • Böyüyə hörmət elə, sən də böyüyəcəksən.
 • Bala dadı, bal dadı,
  Bala adamı aldadır.
  Şirini şirin olur,
  Acısı da bal dadır.
 • Başa düşəni göz görər.
 • Başın başı var, başında başı.
 • Başsız gələn mal batsın, vaxtsız deyən dil batsın.
 • Bir böhtan min ziyana bərabərdir.
 • Bir ziyandan min böhtan doğar.
 • Bostan əkənin yiyəsi mərd olar.
 • Bir dəfə görmək iki dəfə eşitməkdən yaxşıdır.
 • Bir görmək, min eşidi basar.
 • Balam mənə əzizdir, tərbiyyəsi özündən də əzizdir.
 • Bir işi başlamağa çalış, özü qurtarar.
 • Bəylə bostan əkənin tağı çiynində bitər.
 • Bu əlin rənci, o ələ haramdır.
 • Başını keçəl eləmə,
  Hər keçəlin taleyi bir olmaz.
 • Bülbülü saldılar qəfəsə dedi:
  "Ay vətən, ay vətən",
  buraxdılar, qondu tikan koluna, dedi:
  "Can vətən, can vətən"
 • Bağ alma bağlanarsan,
  dağ alma dağlanarsan,
  qoyun al, yağlanarsan.
 • Bitmiş işdən gül iyi gələr.
 • Bağ bağbansız olmaz,
  dəvə sarbansız.
 • Bir işi qurtarmamış, o biri işdən yapışma.
 • Bablı baba ilə,
  su qullabı ilə.
 • Bablı babın tapmasa,
  işi ah-vayla keçər.
 • Bikarlıq korluq (aclıq) gətirər.
 • Bir əldə iki qarpız tutmaq olmaz.
 • Bir ac qudurar, bir yavalac.
 • Baba olmadı, vəba oldu.
 • Bənnasız divar hörülməz.
 • Bu günün işini sabaha qoymazlar.
 • Bitməyincə, çıxmaz.
 • Boğaz gecə, açar səhər. (boğaz: hamilə).
 • Boş boşuna yel olmaz, bəsləmədsən el olmaz.
 • Boş çuval, ayaqda durmaz.
 • Boş kəllənin yükün, ayağlar çəkər.
 • Boş qaşıq ağız yırtar, boş söz qulaq.
 • Bu il izi, gələnil, özü.
 • Budala qadının nallar, ağıllı atın.
 • Buğda qatında, sarqaç sulanır.
 • Buğda yanında otda sulanır.
 • Bulut ağlar, çimən gülər.
 • Buynuzlu olmaqdansa, başqalarına buynuz qoy.
 • Buz üstə bina salsan, günə gedər,
  Dağ üstə bina salsan, yelə gedər.
 • Buz üstə bina tutmaz.
 • Buz üstə yaz, yazı yazar.
 • Buza inanma, ona dayanma.
 • Buzdan su damlar.
 • Bağ alırsan qışda al, bağ satırsan yazda sat.
 • Bağban qocalır tikən uzanır.
 • Balaban çalanındı, at minənin.
 • Balasız qadın, gəlincik, parasız igid, ərincik.
 • Barmağından bal damır, çanağından yağ.
 • Basqısız taxtanı, yel alır, yel almazsa, sel alır.
 • Baş baş olsa, səhvidə başa düşər.
 • Baş daşa aşlandı, aşda qaldı, yaşlandı.
 • Baş gedməyincə, ayaq gəlməz.
 • Baş hara, ayağda ora.
 • Baş sağlığı, dünya varlığı.
 • Baba paltarı geyərsən,
  baba olarsan.
 • Bir daş altda, bir daş üstə.
 • Baqqal daşdan kəsər,
  siçan baqqaldan.
 • Baş-başa verməyincə, daş yerindən qalxmaz.
 • Boş çəllək danqıldayar.
 • Boş oturmaqdansa, boşuna işləmək yaxşıdır.
 • Balıq vermə, balıq tutmağı öyrət.
 • Balıq olmayan yerdə xərçəng də balıqdır.
 • Bir dana naxırın adını korlayır.
 • Bir versən bir də istər,
  Yatmağa yer də istər.
 • Böyük dağa qar yağmadıqca, kiçik dağa sıra gəlməz.
 • Baş, dil ilə asılar.
 • Bir vurmaqla ağac yıxılmaz.
 • Böyüklə böyü, başın göyə dəysin, kiçiklə kiçil, başın yerə dəysin.
 • Bu beşikdən nə başlar çıxdı.
 • Başqasına quyu qazan özü düşər.
 • Bulmadığın, olmadığın nəyə sevinmə.
 • Baş yazısın, əl yazısı pozamaz.
 • Baş yoldaşı yoxdur, aş yoldaşı çoxdur.
 • Bax bu qaşa, bax bu közə, ciyər kabab oldu közə.
 • Bilən olda, birindən sor.
 • Bilən söyləmir, söyləyən bilmir.
 • Bilərək yanan, ağlamasın.
 • Biləyi zor, birini yıxar, bilimi olan, minini.
 • Biləyin on olunca, biliyin bir olsun.
 • Bilirəm dedin, dilləndin, bilməm dedin, dinləndin.
 • Bilməsədə, çox danışır, tox kimi.
 • Bir çörək, doqquz ac, orda durma, ordan qaç.
 • Bir it hürməgilən, bir kərvan geri dönməz.
 • Bir yalıncağı, min kişi soyamaz.
 • Boyunduruğu görüncə, öküz canlanır.
 • Böyük arzular kiçik şeylərə insanı həsrət qoyar.
 • Böyük dağa çıx, yekə yerlər gör.
 • Bu dünya başsız bir dünyadı, buna baş qoymaq isdəsən, ayaqların yerdən üzülər.
 • Bu günlərin qızları, kəbin kəsən özləri.
 • Başında çatışmayan şeyləri bilmək üçün, bilənlərin biliklərin öyrən.
 • Başlar beşikdən çıxar.
 • Başsız baş, ha vur, başdan başa vur.
 • Başsıza baş olunca, başlı, başın olsun.
 • Baxma qayasına, baxma daşına, yerisən, çıxarsan dağın başına.
 • Baxt olmasa başda, nə quruda bitər, nə yaşda.
 • Baxtsızın ağzı aşa, başı daşa.
 • Bayram aşı, qara, qarşı.
 • Behişdən ummur, cəhənnəmdən qorxmur.
 • Behişdin ləzzətin cəhənnəmdəkindən sor.
 • Bəla, gəlirəm-gəldim deməz.
 • Bəlası balına dəyməz.
 • Bəy olub sevinmə, yoxsul olub yerinmə.
 • Bəy, istəyin geyər, yoxsul, tapdığın.
 • Beş barmağın biri kəsilər, beşi ağrıyar.
 • Beşikdə qalan başın, əli aşa çatmaz.
 • Beşiksiz, baş olmaz, bəslənmədən aş olmaz.
 • Bəy dövlətsiz olmaz, dövlət çomaqsız olmaz.
 • Beşin başı olunca, altının ayağı ol.
 • Bəyi atdan endir, bəy qalır, gədəni ata mindir, özün bəy sanır.
 • Bəy, toxluğundan acıyar, yoxsul, aclığından (acıyar).
 • Bəy, tanışa - qohuma, al - ver, dostluğa baxmaz.
 • Biçilmiş taxıl, oraq pasladar, qurtulmuş döyüş, igid xamladar.
 • Bildiyin bir doqquz, bilmədiyin doqsan doqquz.
 • Bildiyin sığsa çanağa, bilmədiyin sığmaz qazana.
 • Biləkdəndə var, ürəkdəndə.
 • Biləkli olduğundan, bilikli ol.
 • Bəyin atın al, yoxsulun qızın.
 • Bəylər çomaqla gəzər, qulların yazığın keçər.
 • Bir ağac kölgəsində, yüz qoyun yatar.
 • Bir ağızdan çıxar, min dilə yayılar.
 • Bir almanın qurdu, bir anbar alma çürüdür.
 • Bir bilənin bildiyi, min qanmazın, bildiyindən çoxdu.
 • Bir çıraq ışığına yüzlər oturur.
 • Bir daşdan duvar olmaz, bir qoyundan sürü.
 • Bir əlində od olsa, bir əlində su olsun.
 • Bir əllə vurur, bir əllə tutur.
 • Bir görüş, bir kor biliş.
 • Bir kündəyə dözən, qalanına dözər.
 • Bir olmadan, yoxdu millət. iş olmazsa, hər şey zillət.
 • Bir mıx, bir nalı, bir nal, bir atı, bir at, bir əri, bir ər, bir eli qutarar.
 • Bir sürüyə, bir qurd yetər (bəsdi).
 • Bir qadının hiyləsi, qırx eşşəyə yük olar.
 • Bir qarış yaxşılığı, bir çimdik yamanlıq pozar.
 • Bir qorxaq, bir ordunu pozar.
 • Bir salı yetər bilənə, çomaq nədir kürkü geyənə.
 • Boyu hündür, boynu kürtül, donu qalba, əli balta, gövdə salta.
 • Boy çatmayan yer olar, fikir çatmaz yer olmaz.
 • Bitikdə yazılan, qazılar bir gün.
 • Birisi toxmaq, birisi çüy, birisin alda birisin döğ.
 • Biri ortadı, sağda kəsir, solda.
 • Biri gəzir, biri yazır.
 • Biri itdi, biri bitdi.
 • Biri boşuna çənə çalar, biri söyləmədən işin yapar.
 • Birəyə acıqlanıb, donun yaxma.
 • Biri var qılıncdan qan silir, biri var qılıncla qan selir (tökür)
 • Biri yiyər, biri baxar, qiyamət onda qopar.
 • Birinin adı var, birinin dadı.
 • Bitə bitə bitən bitər: yaza - yaza yazıçı yazar olur.
 • Birisi köprü salar, min biri keçər.
 • Bir il oğurluq edən, min il qazılıq edər.
 • Bərəkət hərəkətdədir.
 • Bərəkət ondur, onu da düzlük.
 • Bacar dost qazan, düşmən qapısında.
 • Bir dəfə gəldin – yoldaş, iki dəfə gəldin – qardaş.
 • Buzdan dayağ olmaz.
 • Bu bir diyardıki – quş gəlir qanad tökür, qatır gəlir, dırnaq tökür.
 • Beşiklər başsız, başlar beşiksiz qalmasın.
 • Beş barmaq, biləyə bağlı, biləkdə, ürəyə bağlı.
 • Bəslə qarğanı, oysun gözünü.
 • Bazarda badam tapmayanlar, qoz alarlar.
 • Baş - başa gəlməyincə, iş - iş olmaz.
 • Bağdan dağ olmaz, dağdan bağ olmaz.
 • Bir parça çörək olub, itib.
 • Bir papaqlı bir evi bəslər.
 • Bir ölkədə iki hökmdar olmaz.
 • Bir özündən böyüyə, bir özündən kiçiyə qulaq as.
 • Bir nəfər işlər, on biri dişlər.
 • Bir naxırın adını bir dana batırar.
 • Bir nəğd yüz nisyəyə dəyər.
 • Bir müştəri üçün dükan açılmaz.
 • Bir mıx bir nalı, bir nal bir atı, bir at bir əri, bir ər bir eli qurtarır.
 • Bir misqal ət yüz eybi örtər.
 • Bir meşəyə od düşsə, quru da yanar, yaş da.
 • Bir meşədə ki, əsir alanı tülkü ola, azad edəni çaqqal, orada şir, pələng dolana bilməz.
 • Bir manatlıq eşşəyin yarım manatlıq da qoduğu olar.
 • Bir loğma bir dağ aşırar.
 • Bir günlük yola çıxsan, bir həftəlik tədarük gör.
 • Bir günlük bəylik də bəylikdir.
 • Bir gün yaranan bir gün öləcək.
 • Bir gün duz yediyin yerə, qırx gün salam ver.
 • Bir gül ilə bahar olmaz.
 • Bir görür, iki istəyir.
 • Bir gördün namərdi, bir də görsən namərdsən.
 • Bir gözünü ağladır, bir gözünü güldürür.
 • Bir gözü yatır, bir gözü baxır.
 • Bir gözü alça dərir, biri səbətə tökür.
 • Bir gözə bir dünya sığışar.
 • Bir göz iki gözün gördüyünü görə bilməz.
 • Bir kişinin payını iki kişi yesə, ikisi də ac qalar.
 • Bir kənddə iki darğa olmaz.
 • Bir gəmini iki rəis batırar.
 • Bir gəmidə iki pişgah olmaz.
 • Bir gəmi dolanar, bir qız dolanmaz.
 • Bir gələn bir də gələr.
 • Bir gecəlik söhbətin doqquz ay mabədi var.
 • Bir gecənin oğrusu on illik molladan çox bilər.
 • Bir "yeyirəm" deyəndən qorx, bir "yemirəm" deyəndən.
 • Bir ye, bir Allah yolunda ver.
 • Bir yastıqda iki baş, il başında üç baş.
 • Bir yara vur, karlı vur.
 • Bir yandan bağlayan, bir yandan acar.
 • Bir yanda ağlaşma, bir yanda çalğı.
 • Bir yanda ağlayır, bir yanda gözünün yaşını silir.
 • Bir işin əvvəlinə bax, bir də axırına.
 • Bir iş bitməyincə, o biri işə başlama.
 • Bir işi başlayandan əvvəl axırını fikir eylə.
 • Bir işdə özünə on mənfəət varsa, xalqa bir zərər, o işi başlama.
 • Bir iş tut ki, aqibəti xeyir olsun.
 • Bir iş var, iki əməl.
 • Bir iş başlamayınca qurtarmaz.
 • Bir iti iki daşla vurur.
 • Bir it hürməklə karvan qayıtmaz.
 • Bir inad, bir murad.
 • Bir ilana, bir də xana bel bağlama.
 • Bir idi oldu iki, ovhala qurbanın olum, ovhala.
 • Bir ziyan min öyüddən artıqdır.
 • Bir ziyan, min böhtana səbəb olar.
 • Bir ət ki girdi qazana, oldu yeməli.
 • Bir əllə düyün düyünlənməz.
 • Bir əlində od, bir əlində su.
 • Bir əlin nəyi var?
 • Bir əlimdə canım, bir əlimdə cananım.
 • Bir əli yağda, bir əli balda.
 • Bir əli imanında, bir əli tumanında.
 • Bir əli ilə verir, bir əli ilə alır.
 • Bir əli bağda, bir əli dağda.
 • Bir əldən səs çıxmaz.
 • Bir əl ilə iki qarpız tutmaq olmaz.
 • Bir əl əkər, iki əl biçər.
 • Bir eşitmisən, bir də eşit.
 • Bir evdə şadlıq, bir evdə - şivən.
 • Bir evdə iki qız – biri biz, biri çuvalduz.
 • Bir dostum var, bir postum.
 • Bir dost min ildə qazanılar.
 • Bir dirhəm min eybi örtər.
 • Bir dəridir, bir sümük.
 • Bir dəmirdən nal da olar, nizə də.
 • Bir dəlidən yeddi məhəlləyə zərər dəyər.
 • Bir dəli bir quyuya daş atdı, yüz ağıllı çıxarda bilmədi.
 • Bir də cavan olsaydım sahibi-təcrübə olardım.
 • Bir də uşaqlığa qayıtsaydım qırx il iməkləməyə razı olardım.
 • Bir deyərsən, beş deyərəm.
 • Bir de, beş eşit.
 • Bir daşla iki sərçə vurmaq olmaz.
 • Bir daşla divar olmaz.
 • Bir dadan peşman, bir – dadmayan.
 • Bir dana iki dana olsa bəslərəm.
 • Bir dana bir naxırın adını batırar.
 • Bir dağarcıq unum var, yeddi qara günüm var.
 • Bir dağarcıq dəni var, boş dəyirman axtarır.
 • Bir qulağından girər, o biri qulağından çıxar.
 • Bir qulağın dar eylə, bir qulağın darvaza.
 • Bir qoca yeddi oğula əvəzdir.
 • Bir qorxan bir ordunu pozar.
 • Bir qoyundan sürü olmaz.
 • Bir qoyundan iki dəri çıxmaz.
 • Bir qoz üçün daş atmazlar.
 • Bir qıza qurban olsun – doqquz qoca, min qarı.
 • Bir qız bir oğlanındır.
 • Bir qəpik xəsisin bir dişidir.
 • Bir qəpik verin – canını alın.
 • Bir qəlbi ki, tikə bilməyəcəksən, niyə sındırırsan?
 • Bir qaşıq ilə doqquz abdal keçinər.
 • Bir qaşıq ilə doqquz abdal yemiş, birini ağzı boş qalmamış.
 • Bir qatı nazik, min qatı yoğun, qatyarımı haradan tapım?
 • Bir qarnı ac, bir qarını tox.
 • Bir qarı ilə bir qoca dığ-dığ edər hər gecə.
 • Bir dedilər, on eylə.
 • Bir qapıda iki dilənçi olmaz.
 • Bir qazanda iki kəllə qaynamaz.
 • Bir vuran min "vur" deyəndən yaxşıdır.
 • Bir vermə, bir də istər, yatmağa yer də istər.
 • Bir var Koroğlu, bir də var kor kişinin oğlu.
 • Bir bu gün iki sabahdan yaxşıdır.
 • Bir buğda əkməsən, min buğda biçməzsən.
 • Bir-birinin bəhsinə, qılınc yolur tərsinə.
 • Bir birədən ötrü yorğanı yandırmazlar.
 • Bir-bir dənlə, həmişə dənlə.
 • Bir başımdır – min bir xəyalım.
 • Bir bulud ilə qış olmaz.
 • Bir başa iki qapaz cəfadır.
 • Bir başa bir qoz yetər.
 • Bir baş haraya olsa sığışar.
 • Bir baş bir dəriyə sığmaz.
 • Bir barmaq qatıqdan ötrü tuluğu yırtma.
 • Bir acıyanda özünü saxla, bir giciyəndə.
 • Bir axurdan at da yeyər, eşşək də.
 • Bir arşın quyunun dibinə düşüb.
 • Bir arxa ki, su gəlib, güman var yenə gəlsin.
 • Bir atım barıtı var imiş.
 • Bir atıb iki vurur.
 • Bir ata doqquz oğul bəslər, doqquz oğul bir atanı bəsləyə bilməz.
 • Bir at, beş götür.
 • Bir anaya bir qız, bir kəlləyə iki göz.
 • Bir almağın bir də qaytarmağı var.
 • Bir al, iki ver, hardadır bu bolluq?
 • Bir ayağı burda, bir ayağı gorda.
 • Bir arxdan min at su içər.
 • Bir adamla dost olmaq istəyirsənsə, onun dostuna bax.
 • Bacarırsan aslan ol, tülkü olmaq asandır.
 • Bir adamın payın özgəsi yeyə bilməz.
 • Bir adamın payı iki adamı ac qoyar.
 • Bir adamı tanımaq istəsən, ya ortaq ol, ya yola çıx.
 • Bir adam ki, səhər yalan danışdı, axşamacan yalan danışar.
 • Bir ağıllı baş min başı saxlar.
 • Bir ağacdan bel də olur, kürək də.
 • Bir ağaca çıxanda hamı budaqları silkələmə.
 • Bir abbası verdik dindirdik, bir manat verib susdura bilmədik.
 • Bir abam var ataram, harda olsa yataram.
 • Bilsəydim, dərdim olmazdı.
 • Bilsəydim atımın ölümünü, qulağı dolusu darıya satardım.
 • Bilməsən bir biləndən sor.
 • Bilmək olmaz – kəsilməmiş qarpızdır.
 • Bilmədiyin işə başını soxma.
 • Bilirəm nə yuvanın quşusan!
 • Bilik insanın bəzəyidir.
 • Bilik daşı ülgüc altda bilinər.
 • Bilik ağlın aynasıdır.
 • Biliyini atasına verməz.
 • Bilərək yanan ağlamaz.
 • Bilənə bir tikə, bilməyənə iki tikə?
 • Bilənə bilməyən tay deyil.
 • Bilən söyləməz, söyləyən bilməz.
 • Bilən ilə bilməyən bir deyil.
 • Bildirçinin bəyliyi darı sovrulanacandır.
 • Bildir yedim bir əncir indi də qarnım incir.
 • Bildir ölüb boz eşşək, bu il gəlin ağlayaq.
 • Bildir gedən bildirçin, hanı sənin bir qıçın?
 • Bildiyinlə çəkəsən.
 • Bildiyini soruşma.
 • Bildiyini əlindən vermə.
 • Basılanı kəsməyin!
 • Bitib hər yarağı, qalıb saqqal darağı
 • Bütünü kəsmə, paraya dəymə, doğra, doyunca ye.
 • Bülbülə qızıl qəfəsdən kol dibi xoş olar.
 • Bülbülün çəkdiyi dil bəlasıdır.
 • Bülbülü qızıl qəfəsə salmışlar, "Vay Vətən!
 • Bülbül gülü sevər, insan – Vətənini.
 • Bülbül viranədən ötməz, bayquş viranədən getməz.
 • Buxarının əyriliyinə baxma, tüstüsünün düz çıxmasına bax.
 • Burun çirkli olanda kəsib atmazlar.
 • Burun-qulaq başa sadağadır.
 • Burnunu sıxsalar – canı çıxar.
 • Burnunu hər deşiyə soxar.
 • Burnu çirk quzu buynuzu burma qoç olar.
 • Burada üləma diz yerə qoyub.
 • Burada oturma, orada otur, cəhənnəmdə, gorda otur!
 • Burada oturma – his olar, orada oturma – pis olar.
 • Burada oturma – atamındır, orada oturma – anamındır.
 • Burada dəvə yükü ilə itər.
 • Burada vurur, qılıncı, fələkdə oynar ucu.
 • Burada ala qarğa balalamaz.
 • Bundan Fatıya tuman olmaz.
 • Bundan sonra əlini öz cibinə sal.
 • Bulutdan nəm çəkir.
 • Buludu külək oynadır, ağlı kəm olanı fışdırıq.
 • Bulud altından çıxan gün, yaşmaq altından çıxan üz.
 • Bulanlıq suda balıq tutulmaz.
 • Bulamanı bulama, buladıqca yalama.
 • Bulamac dəliyə qaldı.
 • Bulağa susuz aparar, susuz gətirər.
 • Bulaq özü tərpənməz, el-obanı ayağına gətirər.
 • Bulaq öz gözünü kor istəməz.
 • Bulaq gərək yerindən bulaq ola.
 • Bugünün sabahı da var.
 • Bugünkü ye, sabaha ya qismət.
 • Bugünkü uşaq – sabahkı qoçaq.
 • Bugünkü toyuq sabahkı qazdan yaxşıdır.
 • Bugünkü söz dünənki sözün körpüsüdür.
 • Bugünkü yumurta sabahkı toyuqdan yaxşıdır.
 • Bugünkü qız, sabah anadır.
 • Bu günkü qazma sabahkı neftdir.
 • Bu gündən sabahı gör.
 • Bu gün sən deyərsən, sabah sənə deyərlər.
 • Bu gün nəğd, sabah nisyə.
 • Bu gün mənədirsə, sabah sənədir.
 • Bu gün gəlib keçdi, sən sabaha bax.
 • Bu gün ye, sabaha qismət nə olsa.
 • Bu gün düşənbədir, meylinə düşən nədir?
 • Bu gün dünyadır, sabah axirət.
 • Bu gün qızını döyməyən sabah dizini döyər.
 • Bu gün var, sabah yox.
 • Bu gün belədir, sabah elə.
 • Bu gün ala dağda, sabah qara dağda.
 • Buyurduğu qulluğa bax, verdiyi haqqa.
 • Buyuran bilməz, hazırlayan bilər.
 • Buyur-buyurla iş keçməz.
 • Buyruq sizinkidir, adil hökmdar!
 • Buyruq sənin, qulluq mənim!
 • Buyruq allahdandır.
 • Buynuzlu bir quzu kəlləsilə canavara meydan qurar.
 • Buynuz sonra çıxar, amma qulağı keçər.
 • Buzu gün əridər, insanı xəcalət.
 • Buz üstə çıxan danaya dönüb.
 • Budaqdan qopan alma ağacın dibinə düşər.
 • Buğdasını sütül yeyən xırmanda ac qalar.
 • Buğdanın ucbatından acı otlar da su içər.
 • Buğdam var demə – anbara tökməyincə, övladım var demə – evlənməyincə.
 • Buğdadan əlim üzüldü, gümanım sənə gəlir, ay arpa çörəyi!
 • Buğda çörəyin yoxdur, buğda dilində nə gəlib?
 • Buğda olmayan yerdə, darını gözə təpərlər.
 • Bu cibindən çıxarıb o cibinə qoyur.
 • Bu can sənindir, əzizim, mənə nə minnəti.
 • Bu hələ hərbəsidir, zərbəsi daldadır.
 • Bu fərə o fərələrə bənzəməz!
 • Bu uşaqlıq deyil – dəcəllikdir.
 • Bu təpiyə at dözər.
 • Bu səsi bir daxmaya yerləşdirmək olmaz.
 • Bu sənə dərs olsun.
 • Bu necə bostançıdır, dəymişini qoyar, kalın dərər?
 • Bu pəhriz nə, bu lahıc turşusu nə?
 • Bu mənim üzüm, o sənin üzün.
 • Bu meydan bədoy meydanıdır, burda yabılar quyruq bular.
 • Bu mey meyxanasıdır, zurna-qavalı hələ
 • Bu köhnə sözdür, təzəsini də gəlsin.
 • Bu yerişlə hara çatarsan?
 • Bu ilki sərçə bildirki sərçəyə cik-cik öyrədir.
 • Bu zaman bax – öyrən zamanıdır.
 • Bu əli verəni o əli bilməz.
 • Bu əl o ələ köməkdir.
 • Bu dünyanın adamı deyil.
 • Bu dünyada maldan, mülkdən bir ağıllı baş yaxşıdır, anlamayan bir əllədən bir qara daş yaxşıdır.
 • Bu dünyaya etibar yoxdur.
 • Bu dünyadan xəbəri yox, o dünyadan danışır.
 • Bu dünyada keyf çəkim, o dünyada işim yox.
 • Bu dünya fanidir, fani!
 • Bu dünya genişdir, sənə də yer var, mənə də.
 • Bu dünya vəfasız dünyadır.
 • Bu dünya bir dəyirmandır, udar bir gün bizi.
 • Bu dünya arsızla qəmsizindir.
 • Bu dərə mənim, o dərə sənin.
 • Bu dərdi gora aparmaq olmaz.
 • Bu qılınc, bu meydan.
 • Bu boynum, bu da qılınc.
 • Bu arşına bez verməzlər.
 • Bu ağıl məndə, o dua səndə.
 • Böhtana düşən odsuz yanar.
 • Börkçünün börkü olmaz.
 • Börkünü qoy qabağına – fikir elə.
 • Böyüyünü tanımayanı heç kim tanımaz.
 • Böyüyün üzünə ağ olanı torpaq götürməz.
 • Böyüyün sözünə baxmayan gəzə-gəzə qalar.
 • Böyüyün böyük dərdi var, kiçiyin kiçik.
 • Böyüyü – axmaq, kiçiyi – toxmaq.
 • Böyüksüz evdə xeyir-bərəkət olmaz.
 • Böyüklərlə böyük ol, kiçiklərə göstər yol.
 • Böyükdən də böyük var.
 • Böyüyə böyük deyiblər, kiçiyə kiçik.
 • Böyük hər nə çalsa kiçik gərək oynasın.
 • Böyük tikə boğaz yırtar.
 • Böyük tənqid – böyük ədəbiyyat yaradır.
 • Böyük sənətkarlar yaranar az-az hər yerdə, hər zaman inci tapılmaz.
 • Böyük sözünə baxmayan, böyürə-böyürə qalar.
 • Böyük olarsan – bilərsən.
 • Böyük olanın qursağı gen gərək.
 • Böyük olan yerdə kiçik danışmaz.
 • Böyük gözün nuru olmaz.
 • Böyük insan işindən tanınar.
 • Böyük – evin qibləsidir.
 • Böyük dərd böyüyün yoldan azmasıdır.
 • Böyük daş götürmək vurmamaq əlamətidir.
 • Böyük dağın dumanı da böyük olar.
 • Böyük qapının böyük də halqası olar.
 • Böyük böyüklüyün bilməsə, kiçik kiçikliyin bilməz.
 • Böyüklə – böyük, kiçiklə – kiçik.
 • Böyük-böyük danışma, başına gələr.
 • Böyük başını kiçik işə qatma.
 • Böyük başın böyük də ağrısı olar.
 • Böyük ağacın kölgəsində min qoyun yatar.
 • Böyük ağacın kölgəsi böyük olar.
 • Böylə qəm, böylə kədər, böylə gələr, böylə gedər.
 • Boş çuval, boş anbar, ha doldur, doldur!
 • Boş çanağı dolu çanağa vurmaq istəyir.
 • Boş tüfəngdən iki adam qorxar.
 • Boş torba ilə at tutulmaz.
 • Boş torbaya at gəlməz.
 • Boş süfrəyə nə bismillah?
 • Boş sözdən fayda yoxdur.
 • Boş sözlə qarın doymaz.
 • Boş eşşək dəyirmana getməz.
 • Boş evə qız verməzlər.
 • Boş durunca düşməninə daş daşı.
 • Boş durana şeytan gülər.
 • Boş damardan qan çıxmaz.
 • Boş qazan qaynamaz.
 • Boş qab cingildər.
 • Boş boşuna danışır.
 • Boş anbar, boş dağarcıq, ha ölç – doldur!
 • Bostançının sovqatı əyri xiyar olar.
 • Bostançının kar vaxtıdır.
 • Bostançıya kəlik satmazlar.
 • Bostana girən porsuq yabanı qəbul elər.
 • Bostana girən qoduğun qulağı, quyruğu olmaz.
 • Bostan peyini kimi şişmə.
 • Borcu həmişə kəm ver, qaytarmasa peşman olmazsan.
 • Borcu almaq asandır, qaytarmaq çətin.
 • Borcsuz adam yoxsul bəydən yaxşıdır.
 • Borcsuz adam – bəyzadədir.
 • Borclunu çox darıxdırma, danar.
 • Borcunu verən varlanar.
 • Borcludan bir lax yumurta da olsa al, vur divara.
 • Borcludan bir güvəc al, vur yerə sınsın.
 • Borclu ölməz, bənizi saralar.
 • Borclu borclunun sağlığın istər.
 • Borcdan qorxan qapısını gen açmaz.
 • Borca elə giriş ki, tez qaytara biləsən.
 • Bol-bol yeyən, bəl-bəl baxar.
 • Böyük nə eyləsə, kiçik onu götürər.
 • Boyunu böyütdükcə, ağlını böyüt.
 • Boynunu bitlər yeyir, çörəyini itlər.
 • Boynun qıldan nazikdir.
 • Boyunduruqdan qaçan öküzü kəsərlər.
 • Boyuna baxma, bacarığına bax.
 • Boyun olsun, boyunduruq qapılar.
 • Başı daşdan-daşa dəyməyincə ağlı başına gəlməz.
 • Başı böyükdür, beyni yox.
 • Başı bədəninə ağırlıq eləyir.
 • Başı başına, başmağı da ayağına.
 • Başı baş edən – ayaq, ayağı ayaq edən – dayaq.
 • Başı ağ, ürəyi qara!
 • Başlı başın saxlasın, mən başımdan bezaram.
 • Başdan papaq apardır.
 • Başda tük olsun, daramağa nə var?
 • Başda oturan baş olmaz.
 • Başbilənsiz iş olmaz.
 • Başaçığın qaçan yeri – papaqçı dükanı.
 • Başa düşənə can qurban.
 • Başa düşənə milçək səsi düşməyənə zurna- qaval.
 • Başa düş, başımı yar.
 • Baş ürəkdən su içər.
 • Baş hara gedərsə, ayaq da ora gedər.
 • Baş sınar bel içində, qol sınar kürk içində.
 • Baş olsun, börk tapılar.
 • Baş olmayan gövdə leşdir.
 • Baş ol, istərsən lap soğan başı ol.
 • Baş namərd əlindədir, nə kəsir, nə bağışlayır.
 • Baş yoldaşı azdır, aş yoldaşı çox.
 • Baş əyməklə baş ağrımaz.
 • Baş vermək olar, sirr vermək olmaz.
 • Baş bostanda bitməz.
 • Baş bədənin tacıdır, gözlər onun qaş-daşı.
 • Baş ağrıyanda Allah yada düşər.
 • Baş ağır, papaq yüngül gərək.
 • Bacı oğlunu dayısı tanıdar bacı qızını xalası.
 • Bacı ki, evdən çıxdı, ixtiyarı səndən çıxdı.
 • Bacı bacı deyil, qız qardaşdır.
 • Bacasının əyriliyinə baxma, tüstüsünün düz çıxmasına bax.
 • Bacarsan hamının yükünü sən daşı.
 • Bacarıq ağlın nişanəsidir.
 • Bacarmadığın bir işi "bacararam" demə.
 • Bacarana can qurban!
 • Bacaran bal yeyər.
 • Bahalıqda çörəyin əsirgəyən ucuzluqda yalqız qalar.
 • Bahalıqda aldığımı,ucuzluqda sataram.
 • Baxmaqla qarın doymaz.
 • Baxmaq kirayə istəməz.
 • Baxma deyənə, bax dediyinə.
 • Bax mənə bir gözlə, baxım sənə iki gözlə.
 • Bax mənə, baxım sənə.
 • Batman qara daşdan, yaxşılıq iki başdan.
 • Batırmayan ocaq başı qoymayıb.
 • Basılanı əzməzlər.
 • Barıtı qurtarıb.
 • Barıt ilə odun dostluğu olmaz.
 • Barmağımın onunu da şam eləyib gözünə soxsam, deyər: - Görmürəm!
 • Barmağımın beşini də bal eləyib ağzına soxsam, deyər: - Zəhərdir.
 • Barmağın hansını kəssən, ağrısı birdir.
 • Barmağı işin içindədir.
 • Barmaq hesabı verir.
 • Barlı ağacın başına dolanarlar.
 • Barsız ağaca daş atmazlar.
 • Bar verən ağaca daş atarlar.
 • Bar vaxtı bağbana salam verən çox olar.
 • Banlayan toyuq mollaya düşər.
 • Balta öz sapını kəsməz.
 • Balta görməyən bağ meşə olar.
 • Balta ağac kəsməzdi, sapı ağac olmasaydı.
 • Balığın böyüyü tabaq altındadır.
 • Balığı nə vaxt tutsan təzədir.
 • Balığı ya öldür, ya sudan çıxart.
 • Balıq tutan suyu bulanıq istər.
 • Balıq tutan islanmaqdan qorxmaz.
 • Balıq tora düşəndən sonra ağlı başına gələr.
 • Balıq sudan çıxdı – öldü.
 • Balıq suda ikən bazarlıq olmaz.
 • Balıq kimi qulağı şır-şırdadır.
 • Balıq istəyənin quyruğu buzda gərək.
 • Balıq istəyən – özünü suya vurar.
 • Balıq başından iylənər, camış ayağından.
 • Balıq balığı udmasa – dəryanı balıq tutar.
 • Balıq balasını da ovlar.
 • Baldız – çuvalduz hərdən gələr sancar, gedər.
 • Baldız elə baldızdır, bacısı sağ olsun.
 • Baldızıma Quran qənim olaydı, qaynanamı bağda ilan çalaydı, qaynatama Məkkə qismət olaydı.
 • Balacanın dərdi də balacadır.
 • Balaca ağaca çıxıb, böyük budaq silkələyir.
 • Bala baldan şirindir.
 • Bala bağır ətidir.
 • Balağa girdi bağa, bir quş tutdu, o da qurbağa.
 • Balçının var bal tası, odunçunun baltası.
 • Balçı qızı – daha şirin.
 • Balsız şanda arı durmaz.
 • Balını ye, arısını soruşma.
 • Balın yoxdur, bal kimi dilin olsun.
 • Balı olana doşab satmazlar.
 • Balı əli uzun olan yeməz, qismət olan yeyər.
 • Balı dibindən, yağı üzündən.
 • Balı da sənin, bəlası da.
 • Bala quşun ağzı böyük olar.
 • Bal tutanın arısı Şamdan gələr.
 • Bal dedim, bəlaya düşdüm.
 • Bal verən çiçəyi arı tanıyar.
 • Bakılı cüt danışar, şəkili – qaş-gözlə, dərbəndli – kəllə ilə.
 • Bakıda işlə – Gəncədə dişlə.
 • Bakıda qazan – Tiflisdə xərclə.
 • Bakı Şərqin qapısıdır.
 • Bakı yetim-yesir məskənidir.
 • Bayırı kaşi-çini, içərisi toyuq hini.
 • Bayraməlisiz toy olmaz.
 • Bayram sümüyü ilə köpək kökəlməz.
 • Bayram bəyi olub.
 • Bayquşun ruzisi ayağında gedər.
 • Bayquşun da dar olmasın qəfəsi.
 • Bayquş xarabalığı gülüstana deyişməz.
 • Bayquş gündə üç sərçə yeyər.
 • Bazarın gözün çıxarıb.
 • Bazara gəldi qul alan kül başına dul alan,yerin cənnətdə olsun, qız əlindən gül alan.
 • Bazarın əvvəl!
 • Bazarın bazar, qadam sənə, mərdimazar.
 • Bazarı kasad olan mərdanə gərək olsun.
 • Bazarda bez ucuz olanda adam özünü öldürməz.
 • Bazara gedər yağış yağar, dəyirmana gedər qırğın olar.
 • Bazar şeytan yuvasıdır.
 • Bazar çörəyi çox olsun, bazarda olsun.
 • Bazar olsun bazarın!
 • Bazar yansın, amma, mənə bir manat qazanc olsun.
 • Bazar içində it qulağı kəsməzlər.
 • Bazar quruldu, hesab duruldu.
 • Bazar baqqalsız, meşə çaqqalsız olmaz.
 • Bazar ata-ana tanımaz.
 • Bədnan gələn, bədnan gedər.
 • Bağçalar sarı, heyvası narı, hamı dinsə də, sən dinmə barı.
 • Bağça məndə, bar məndə, heyva məndə, nar məndə, könlüm əttar dükanı, nə istəsən var məndə!
 • Bağlı qapıya xəta dəyməz.
 • Bağça bağın qıydı, bağban salxım da qıymadı.
 • Bağında gül var ikən gül üzünə, bağında gül qurtardı kül üzünə.
 • Bağım var, bağım var, - tuman bağı!
 • Bağda gülə baxarlar.
 • Bağda ərik var idi, salam-əleyk var idi,
  bağdan ərik qurtardı, salam-əleyk qurtardı.
 • Bağda əlləşənin qurşağı qığ olar.
 • Bağbanın bar vaxtı, qulağı ağır eşidər.
 • Bağban tələsər, armud vaxtında yetişər.
 • Bağa yol gedə bilməz, evini dalında gəzdirər.
 • Bağban bir gül üçün, min xara xidmətkar olar.
 • Bağanı ya öldür, ya dalısı üstə qoy.
 • Bağa çanağından çıxdı, çanağını bəyənmədi.
 • Bağa bax üzüm olsun, yeməyə üzün olsun.
 • Bağa bax, barını gör.
 • Bağa bağban lazımdır, qoyuna çoban.
 • Badə ki, bir şərabdır hər kəs ondan içməlidir, ölmək ki, bir körpüdür, hər kim ordan keçməlidir.
 • Bağa bağ deməyiblər, bax deyiblər.
 • Bağ satıb, dağ alıb.
 • Bağ salan barın yeyər.
 • Bağ kəsmək eşşəkdən qalıb.
 • Bağ belə, bostan belə, tənəkləri şələ-şələ!
 • Bağ bağbansız olmaz, dəvə sarbansız.
 • Bağ alma bağlanarsan, dağ alma dağlanarsan, qoyun al, yağlanarsan.
 • Baqqal ölülərin borcun dirilərə yüklər.
 • Baqqal daşdan kəsər, siçan baqqaldan.
 • Baqqal, qəssab – hər ikisi bir hesab.
 • Bablı babın tapmasa, işi ah-vayla keçər.
 • Bablı baba ilə, su qullabı ilə.
 • Babanın üzünü ağardan nəvəsi olar.
 • Babanın əlindən nəvə tutar.
 • Babadan hümmət – nəvədən xidmət.
 • Baba paltarı geyərsən, baba olarsan.
 • Boynu uzun – beyni boş.
 • Boyaqçı küpü deyil ki, salıb çıxardasan.
 • Boz tula gedər, boynuyoğun gələr.
 • Boz üzüm var, doğru sözüm.
 • Boz at da öldü, Murtuzalı bəy də.
 • Boğuşan köpəyin yarası əksik olmaz.
 • Boğazında qalar, asta ye!
 • Boğazında başmaq tayı qalıb?
 • Boğazı böyük olanın dostu olmaz.
 • Boğaz yediyini istəməz, göz gördüyünü istər.
 • Bişmiş aşına soyuq su qatma.
 • Bişirdik qoyduq dəmə, yeyənə nuş olsun.
 • Bıçaq sümüyə dayanıb.
 • Bıçaq öz dəstəsin kəsməz.
 • Bıçaq vursan qanı çıxmaz.
 • Bıçaq yarası sağalar, söz yarası sağalmaz.
 • Bığın yağlayıblar.
 • Bığının altından keçiblər.
 • Bığı buraxmısan, saqqala salam vermirsən?
 • Bığ saqqaldan qabaq çıxıb.
 • Bişmiş aşın darğası.
 • Biçməmiş tikmək olmaz.
 • Biçinçi haqqını yerdən götürər.
 • Biçimsiz bir libası biçimli geymək hünərdir.
 • Bihudə hərəkət bel sındırar.
 • Bitdi hər yarağımız, qaldı saqqal darağımız.
 • Birlikdən qüvvət doğar.
 • Birlik olmayan yerdə dirilik olmaz.
 • Birisi mənə bağlıdır, mini də birisinə.
 • Birisi atlas geyinmiş damaqlı, birisi tapmayır tuman yamaqlı.
 • Birinci addımda lovğalanan ikinci addımda yıxılar.
 • Birinin əli, o birinin dili işləyir.
 • Birini minir, birini yedəyə çəkir.
 • Birini gör fikir eylə, birini gör şükür eylə.
 • Birini yeyir, birini də başı altında qoyur.
 • Birini ye, birini yemə, birini de, birini demə.
 • Birini evə qoyan yox idi, soruşdu: - Çuxamı hardan asım?
 • Birini bilirsən, birinə bilmirsən.
 • Birini yandırır, birin qandırır.
 • Biri çalır, biri züy tutur.
 • Biri ölməyincə, biri dirilməz.
 • Biri od olanda o biri su olar.
 • Birə min demiş, bir-bir vermiş yenə bazar pozulmamış.
 • Biri mənim, biri bəndənin, birini də nazlı yara göndərim.
 • Biri yıxıldı, biri dikəldi.
 • Biri yeyər, on biri baxar, qiyamət onda qopar.
 • Biri yanır, biri batır, biri yatır.
 • Biri yazar, biri pozar.
 • Biri işlər, on biri dişlər.
 • Biri itər, yüz biri bitər.
 • Biri ərə gedər, biri gora.
 • Biri əkər, biri biçər.
 • Biri dörd görür.
 • Biri acından şalvarını satırdı, dedilər: - Nisyə verərsənmi?
 • Birəsinin beş batman yağı var.
 • Birənin qanını aldın – canını aldın.
 • Birə şıllaq atdı, dəvənin gözünü çıxartdı.
 • Birə dözən, minə yetər.
 • Bir şeyi verib pis olunca, verməyib pis ol.
 • Bir şeyin qiyməti, o şey əldən gedəndən sonra bilinər.
 • Bir həsirdir, bir də Məmmədnəsir.
 • Bir çustumdur, bir postum, hamı da mənim dostum.
 • Bir çuval qızıl borcun olsun, bir çuval buğda borcun olmasın.
 • Bir çetvər dilini qoyub, bir batman başı ilə danışır.
 • Bir çörək özün ye, birin də Allah yolunda ver.
 • Bir çörək bir çörəyə borcludur.
 • Bir çırağın işığına qırx adam əyləşər.
 • Bir çılpağı yüz cəbbəli soya bilməz.
 • Bir çiçəkdir, iynəyənin burnu düşər.
 • Bir çeynəm saqqızın var, çeynə yapışdır alnına.
 • Bir həsir, bir yesir.
 • Bir fikir nə qədər qarşılıq görsə, o qədər tərəqqi edər.
 • Bir uşağın ağlı gördüyü işlərdən məlum olmaz.
 • Bir ürəkdə iki məhəbbət olmaz.
 • Bir utanma, bir inanma.
 • Bir tövlədə at da olar, eşşək də.
 • Bir torba dəni var, beş dəyirmana üyütməyə gedir.
 • Bir toyuq ki, yumurta üstündə oturdu, ona bıçaq yoxdur.
 • Bir toyuq bir yumurta qoyunca, yeddi məhəlləyə eşitdirər.
 • Bir tikənin qırx il haqqı var.
 • Bir tikə çörək on il yadda qalar.
 • Bir tikə çörək daşdan çıxır.
 • Bir taxtda iki padşah divan etməz.
 • Bir tək arı bir yığın çibindən yaxşıdır.
 • Bir tay düyünü dalında gəzdirir.
 • Bir sürüyə bir qurd yetər.
 • Bir su ki, səni aparır, deynən Arazdır.
 • Bir subay oğlan, bir mitil yorğan!
 • Bir söylə, iki dinlə.
 • Bir sərəncam, qırx nəsihətdən yaxşıdır.
 • Bir səbət yumurtaya, bir qəpik bəsdir.
 • Bir saman çöpü dəvənin belini əzər.
 • Bayquş yaranandan bəri viranə üçündür.
 • Bir şəm ki, haqdan yana, heç bad ilə sönməz.
 • Bir saat yarı görməsəm, yandırram dağı Şeydalı.
 • Bac istərəm bacımdan, bacım ölür acından.
 • Bikardan hamı bezar olar.
 • Bikar oturmaqdan, bikara işləmək yaxşıdır.
 • Bikar sözü ilə arvad alma.
 • Biyara get, bekar qalma.
 • Bizim eşşək əvvəldən quyruqsuz idi.
 • Bizə gələn keçəlin saçı dabanından olar.
 • Biz çörək vermədik çörək istəyək, biz çörək verdik ki, çörəkli olaq.
 • Biz ümid olduq daza, daz özün qoydu naza.
 • Biz ondan yoğurt umuruq, o bizdən ayran istəyir.
 • Biz gülünü dərdik, siz gülabını çəkərsiz.
 • Biz evləndik – gülüşü dərdik, sən evləndin – barmağın bala batdı.
 • Biz də adəm övladıyıq.
 • Biz qane olduq qaza, qaz özün qoydu naza.
 • Biz bu saqqalı dəyirmanda ağartmışıq.
 • Bəşər şeytansız olmaz.
 • Bəhslə Həccə gedən yollarda sərgərdan olar.
 • Bəhanəçiyə bəhanə əskik olmaz.
 • Bəxşiş var xalvarla, hesab var dinarla.
 • Bəxşiş atın dişinə baxmazlar.
 • Bəxtini buzda sına oğulda, qızda sına!
 • Bəxtin gətirəndə bədbəxtliyini yadan çıxartma.
 • Bəxtin yatdı, sən də yat.
 • Bəxtim olsaydı anadan qız doğulardım.
 • Bəxtim bəxtindən küsüb.
 • Bəxti yox idi, bədbəxtliyi kömək elədi.
 • Bəxti yar olanın yar sarar yarasını.
 • Bəxt dönəndə burunun suyu gözə damar.
 • Bəsləsən atlas olar tut yarpağından.
 • Bəslə qarğanı – ovsun gözünü.
 • Bərkdən-boşdan çıxmış adamdır.
 • Bərkdən bir çıxar, boşdan iki.
 • Bərkdə-boşda əli yoxdur.
 • Bərəkətin bir yanı xırmandır, bir yanı nənənin ətəyi.
 • Bərdə Qarabağın darvazasıdır.
 • Bəndə bəndəyə neylər, tanrı gözdən salmasa?
 • Bəlkəni əkiblər – bitməyib.
 • Bəlkəyə heç nə vermirlər.
 • Bəlkə getdin gəlmədin?
 • Bəlkə də qaytardılar.
 • Bəlin şəkər, nazın kim çəkər?
 • Bəlin də yandırdı məni, hərin də yandırdı məni.
 • Bələdçiliyə gedən yorulmaz.
 • Bələdçiyə yol göstərməzlər.
 • Bələdsiz yola çıxan yolun azar.
 • Bəlasını mən çəkdim, səfasını ellər.
 • Bəladan qaçmaq olmaz.
 • Bəladan qaçan bəlaya düşər.
 • Bəla cana gələcəksə, mala gəlsin.
 • Bəla həmişə yaxşı adamı tapar.
 • Bəla gələndə "gəlirəm" deməz.
 • Bəla bəla üstündən gələr.
 • Bəla bəla gətirər.
 • Bəla başının üstünü alıb.
 • Bəkməz satana da lənət, bəhməz alana da!
 • Bəy evindən küt gəldi, dalınca da it gəldi.
 • Bəyin çeşməsindən su içmə.
 • Bəyin kölgəsindən it kölgəsi yaxşıdır.
 • Bəyin əli cibindən çıxınca, kasıbın canı çıxar.
 • Bəyə inanma, suya dayanma.
 • Bəyə bel bağlayanın heybəsi çiynində gərək.
 • Bəydən gəlmiş nökərəm, dişlərini tökərəm!
 • Bəy ilə dost olanın tövləsi dolu olar, samanlığı boş.
 • Bəy ilə bəy dalaşdı, nökərin başı yarıldı.
 • Bəy ilə dalaşmaq dirəklə güləşməyə bənzər.
 • Bəy ilə bostan əkənin tağı belində bitər.
 • Bəy dediyin nədir, bəyənmədiyin nədir?
 • Bəy verən atın dişinə baxmazlar.
 • Bəzənmisən bu kündəsən, bəzənməsən nə gündəsən?
 • Bəzənirəm ağadan qorxuram, bəzənmirəm – xanımdan.
 • Bəzən tanrıya da ağ olur insan.
 • Bəzən düz yerdə də insan büdrəyir.
 • Bəzən dirilər ölülərə həsəd aparır.
 • Bəzən dəli də ağıllı söz deyir.
 • Bəzən az tamah çox ziyan verər.
 • Bədəsildən əsil olmaz, qaçan qızdan – xanım!
 • Bədəsildən əsil olmaz, doyunca qızıl qala.
 • Bədəsili başa çəkərsən, sürüşər ayağa düşər.
 • Bədrəng özü də bir rəngdir.
 • Bədənini təmiz saxla, qəfil əcəl gələr.
 • Bədən başa deyir: - Saxla məni, saxlayım səni.
 • Bədbəxtin atı çox getməz.
 • Bədbəxt ova çıxdı, dağları duman aldı.
 • Bəd at özün gözlər, yaxşı at igidi.
 • Bəd övlad xətaya ürcah olar.
 • Beşdə alacağım yox, üçdə verəcəyim.
 • Beş gün yaraq, bir gün gərək.
 • Beş ilin öküzü, qırx ilin qazısın aldadır.
 • Beş barmağım kimi bilirəm.
 • Belə malın var, apar Cəfərabad bazarına.
 • Belə yatan öküz Yük götürməz.
 • Belə də qalmaz, belə də getməz, bir gün olar bəxt oyanar.
 • Belə ağzın var, çoxlu saqqız çeynə.
 • Bez istəyirsən – Zəncana get, ölüm istəyirsən - Gilana.
 • Başqasının əli ilə aş yeyənin qarnı doymaz.
 • Başqasına pislik edən özünə etmiş olar.
 • Başqasına köynək oldun, mənə barı xiştək ol.
 • Başmaqçının başmağı olmaz.
 • Başmaqçının başmağı yırtıq olar.
 • Başmağından xeyir görən, patavasından çəkər.
 • Başmağını cütlədilər.
 • Başmağını geyə bilərsən, yerişimi yeriyə bilməzsən.
 • Başmaq cütlənəndə məlum olar.
 • Başmaq palçıqsız olmaz.
 • Başlı başın saxlasın.
 • Başlanmış iş yarı olmaq deməkdir.
 • Başını yarıb ətəyinə qoz tökür.
 • Başını itirən tükü üçün ağlamaz.
 • Başını divara vurur.
 • Başını daz eyləmə, hər daz bir taledə olmaz.
 • Başını qatlayıb it qabağına qoyma.
 • Başında köhnə hava qalıb.
 • Başına tənbəki oyunu açıb!
 • Başına gələn bilər.
 • Başına dəyirman daşı qoysalar xəbəri olmaz.
 • Başın tükü ayağına salama gəlib.
 • Başın böyüklüyü dövlətdir, ayağın böyüklüyü möhnət.
 • Başın bədəninə ağırlıq eləyir?
 • Başımı sındır, məzənnəmi sındırma.
 • Başımı kəs, xatirimə dəymə.
 • Başımı yarır, ətəyimə qoz tökür.
 • Başımı qaşımağa vaxtım yoxdur.
 • Başına quş qonmayıb ki?
 • Başın keçəl, gözün kor, bəs sənin haran yaxşıdır?
 • Bir ata doqquz oğul saxlar, doqquz oğul bir atanı saxlamaz.
 • Bir-birini sevən ər-arvad komada da xoşbəxt olar.
 • Bu dünyada şirin şey, bir anadır, bir Vətən.
 • Bağa baxarsan bağ olar, baxmazsan dağ olar.
 • Böyüyün sözündən çıxmazlar.
 • Böyük tökəni kiçik yığar.
 • Böyük sözünə baxmayan, baxımsız qalar.
 • Böyük danışanı kiçik götürər.
 • Böyük danışanda kiçik danışmaz.
 • Bir ata yeddi oğulu dolandırdı, yeddi oğul bir atanı dolandırmadı.
 • Buğdadan, arpadan əlim üzüldü, ümidim sənə qaldı, ay darı xırmanı!
 • Bu arxa bir su gəlib, ümid var bir də gələ.
 • Boyunduruq bilir, öküz nə çəkir.
 • Boş çanağı vurur dolu çanağa.
 • Bizim evdə də bir gün bayram olar.
 • Başını keçəl eləmə, Hər keçəlin taleyi bir olmaz.
 • Başına gələn başmaqçı olar.
 • Balıq istəyən özünü suya vurar.
 • Bal tutan barmaq yalar.
 • Bağbanın könlü olsa, nə gəlib bağda bara.
 • Bol çörəyin yoxdur, şirin dilin olsun barı.
 • Bir misqal dilini qoyub, bir batman başı ilə danışır.
 • Bir doğru ki, yalana oxşadı, onu deməzlər.
 • Bir dəli quyuya bir daş atdı, on ağıllı gəldi, çıxara bilmədi.
 • Bir qəlbi ki, tikə bilmirsən, niyə yıxırsan?
 • Bildiyindən danış, bilmədiyin səni güdaza verər.
 • Başa dil gətirəni, el gətirə bilməz.
 • Bir qorxaq bir ordunu bada verər.
 • Bir mıx bir nalı, bir nal bir atı, bir at bir igidi, bir igid bir eli qurtarar.
 • Bir igid qırx ildə meydana gələr.
 • Beş günün yarağı, bir günün gərəyi.
 • Bığdan götürüb, saqqala qoyur.
 • Burnun girməyən yerə başını soxma.
 • Burda mənəm, Bağdadda kor xəlifə.
 • Buynuzsuz qoçun qisası, buynuzlu qoçda qalmaz.
 • Buğda çörəyin yoxdursa, buğda dilinə nə gəlib...
 • Buğda göstərir, arpa satır.
 • Bu uşaqlıq deyil, şıltaqlıqdır.
 • Boyaqxana küpünü azdırma.
 • Boşdan bir çıxar, bərkdən iki.
 • Birə bir deyiblər, birə iki deməyiblər.
 • Bir tikəni bilməyən, min tikəni də bilməz.
 • Bir napakdan qorun, bir də köpəkdən.
 • Bir gözü alça dərir, bir gözü gavalı.
 • Bir yeyərəmdən qorx, bir də yemərəm deyəndən.
 • Bir qəpiklik qutab kimi özünü ortaya soxma.
 • Bir versən bir də istər, Yatmağa yer də istər.
 • Bir dadanandan qorx, bir qudurandan.
 • Bir ac qudurar, bir yalavac.
 • Bildiyini babasına da verməz...
 • Bədəsili başa çəkərsən, sürüşüb ayağa düşər.
 • Bədəsil əsil olmaz, boyunca qızıl qala.
 • Beşdə alacağın yox, üçdə verəcəyin.
 • Belə otlayan idin, niyə arıq düşdün?
 • Başı daşa dəyməyincə ağlı başına gəlməz.
 • Başından böyük danışma.
 • Başını yarıb, ətəyinə qoz tökür.
 • Barmağının beşini də bal elə, pis adamın ağzına sal, yenə deyər: acıdır.
 • Bazarın bazar, qadam sənə mərdumazar!
 • Bağa qınından çıxdı, qının bəyənmədi.
 • Bilməmək eyib deyil, soruşmamaq eyibdir.
 • Bilmədiyini biləndən sor.
 • Baxmaqla öyrənmək olsa, it də qəssab olar.
 • Bacarıq ağılın nişanəsidir.
 • Bir daş altda, bir daş üstdə.
 • Bir ağızdan çıxan min ağıza yayılar.
 • Bir su ki, girdi qaba, oldu içməli.
 • Birlik harada, dirilik orada.
 • Bir gün düz yediyin yerə, qırx gün salam ver.
 • Birisi minə bağlıdır, mini də birə.
 • Baş-başa verməyincə daş yerindən qalxmaz.
 • Bir adam, ən çox sevgilisini, ən yaxşı şəkildə ailəsini, ən uzun da anasını sevər. (İrland atalar sözləri)
 • Bütün adamların qanı qırmızı, bacarıqları fərqlidir. (Alman atalar sözləri)
 • Borc alan, azadlığını satar. (Alman atalar sözləri)
 • Balıqlar qarmaqla, insanlar şirin dillə ovlanar. (Alman atalar sözləri)
 • Balıq başdan iy verər. (Alman atalar sözləri)
 • Bütün bəlaların mənbəyi tamahkarlıq, bütün cəfaların səbəbi hərislikdir. (Türkmən atalar sözləri)
 • Başqasından üstün olmağımız əhəmiyyətli deyil. Əsl əhəmiyyətli olan şey, dünənki halımızdan üstün olmağımızdır. (Hind atalar sözləri)
 • Bəxtin ömrü sobanın üstündəki qar topunun ömrü qədərdir. (İsveç atalar sözləri)
 • Bir adam körpü qurar, min adam keçər. (Özbək atalar sözləri)
 • Biləyi güclü birini yıxar, biliyi güclü minini. (Özbək atalar sözləri)
 • Bağa bülbül, adama ağıl yaraşar. (Özbək atalar sözləri)
 • Birləşmək başlanğıcdır, birliyi davam etdirmək inkişafdır; birlikdə işləmək müvəffəqiyyətdir. (Amerika atalar sözü)
 • Bir adam hər şeyi öyrənə bilməz (Rus Atalar Sözləri)
 • Bir ürək acı çəkər, digərinin xəbəri olmaz (Rus Atalar Sözləri)
 • Bu gün mənə, sabah sənə (Rus Atalar Sözləri)
 • Bilən danışmır, danışan bilmir. (知る者言わず、言う者知らず shiru mono iwazu, iu mono shirazu) (Yapon atalar sözləri)
 • Bir dostunuz yemiş baxçasında gəzirsə, dalğın görünməyiniz ən böyük nəzakətdir. (Yapon atalar sözləri)
Top