• Adın nədir ? Dərviş. Pul ilə olur hər iş.
  Pulun var giriş, pulun yox sürüş.
 • Ağıl çox - pul yox, ağıl yox - pul çox.
 • Ağız yağlanar, mala baxsan, könül dincələr, pul qazansan.
 • Bahasına pul vermişəm, gözlərim də çıxsa yeyəcəyəm.
 • Cavanlıqda pul qazan, qocalıqda – qur qazan.
 • Daşdan pul çıxardar.
 • Davanı qılınc kəsər, sevdanı – pul.
 • Dəllək dəlləyin başını qırxanda pul almaz.
 • Dosta borc pul vermə, hər ikisi əldən gedər.
 • Dostam səninlə, pulun qurtaranacan!
 • Dövlətli yanına qaşıyanda, kasıb elə bilər ona pul verir.
 • İmam əzizdir, qara pul imamdan da əzizdir.
 • Kasıb pul tapdı, qoymağa yer tapmadı.
 • Malını qiymətindən ucuz satana pul gərəkdi,
  Malı qiymətindən baha alana, mal gərəkdi.
  Malını qiymətindən baha satana da pul gərəkdi.
 • Ölü cəhənnəmə, təki mollaya pul olsun.
 • Özgə kisəsindən pul bağışlamazlar.
 • Pul kimi qızarmaq.
 • Pul pulu gətirər.
 • Pul verməz, can verər.
 • Pulsuz günə pul saxla, savaşanda barışmağa üz saxla.
 • Pulun çoxu yük olmaz, əyri bitən, düz olmaz.
 • Pulun gərək sayını biləsən.
 • Pulun varsa dinclik, dilin varsa elçilik.
 • Pulun, üzü olmaz.
 • Sanılı pul durumsuz olar.
 • Sayılı gün, sayılı pul, ötər tez, bitər tez.
 • Sevdanı pul kəsər.
 • Söz məndə, pul ingilisdə.
 • Su çuxurda durar, pul qıtmırda.
 • Tərləməmiş pul qazanmağ olmaz.
 • Vardır pulun – hamı qulun, yoxdur pulun açıqdır yolun.
 • Vardır pulun, yetən qulun.
  Yoxdur pulun, dardır yolun.
 • Zaman pul deyil, onu qaytarmaq olmaz.
Top