• Ağ gün adamı ağardır, qara gün qaraldır.
  • Dərd gələndə batmanla gəlir.
  • Dərdi biləndən soruş.
  • Dərdi verən dərmanını da verir.
  • Kədəri bölüşəndə azalır, sevinci bölüşəndə – artır.
  • Kinli adam xoşbəxt ola bilməz.
  • Ləyaqətli insanın ürəyi xoşbəxtlik anlarında yumşaq, fəlakət anlarında sərtdir. (Çin atalar sözləri)
Top