• Evli evdə yatar, qərib harda axşamlar?
 • Qərib dərdin tək ağlar.
 • Qərib dostu olmayandır.
 • Qərib ölkədə kefə dolan, doğma yurdunda qüssədən ölər.
 • Qərib quşa yuvanı Allah yetirər.
 • Qərib, kor olur.
 • Qəriblik ağıl artırar.
 • Qəriblik cənnət olsa, yenə vətən yaxşıdır.
 • Qürbətdən vətənə qayıdanda sevinmək olmasaydı, qürbət səfəri haram olardı.
 • Vətəni yadına düşən qərib ağlamasın, neyləsin?
 • Vətənin bir qışı qürbətin yüz baharından yaxşıdır.
 • Yersiz qərib olmaz, qəribsiz yer olmaz.
Top