• Cahil axırda tula quyruğu xınalar.
  • Cahil dirilərin ölüsüdür.
  • Cahil ilə bal yemə, aqil ilə daş daşı.
  • Cahil ilə çıxma yola, gətirər başına min bir bəla.
  • Cahil özü ilə düşməndir, başqası ilə necə dost olar.
  • Cahil özünə düşməndir, başqasına necə dost ola bilər?
  • Cahilə qoşulan cahil olar.
Top