• "gördüm" dedin tutuldun, "görmədim" dedin qurtuldun.
  • Başa düşəni göz görər.
  • Bir dəfə görmək iki dəfə eşitməkdən yaxşıdır.
  • Bir görmək, min eşidi basar.
  • Çox eşidəndən, bir görən yaxşı.
  • Eşitmək hara, görmək hara.
  • Görən gördüyünü deyər, görməyən ağzına gələni.
  • On dəfə eşitməkdən, bir dəfə görmək məsləhətdir.
  • Qocadan demək gələr, igiddən görmək.
  • Yüz eşitməkdənsə bir görmək yaxşıdır.
  • Zəfəranın sarılığını görəndən sor, dadını - qoxlayandan.
Top