• Paxıl adam ac canavardan pisdir.
 • Paxıl artmaz.
 • Paxıl artsa, qurd artar.
 • Paxıl olma, qüssən olmasın.
 • Paxıl olmasan dərdin olmaz.
 • Paxıla tanrı verməz, versə də qarnı doymaz.
 • Paxılın axırı olmaz.
 • Paxılın bağı göyərməz.
 • Paxılın goru cəhənnəmdir.
 • Paxılın gözü doymaz.
 • Qonşu paxıl olmasa, bağ çəpəri neylər?!
 • Üzü qərənin üzü yox, paxıl adamın gözü yox.
Top