• Abrını alıb, dirilik suyu versələr, ağıllı adam onu almaz, çünki zillətlə yaşamaqdansa, izzətlə ölmək yaxşıdır.
  • Ağılsız başın əziyyətini ayaq çəkər.
  • Dəli quyuya bir daş atdı, min ağıllı yığıldı, onu çıxara bilmədi.
  • Geyimə görə qarşılayar, ağıla görə yola salarlar.
Top