• Atı atın yanına bağlasan rəngini dəyişməsə də xasiyyətini dəyişər.
  • Qəbir qazan bir olar basdıran min.
  • Yaz bitirir, yay yetirir, güz gətirir, qış itirir.
  • Yoxsulluqdan - vara nə,
    qocalıqdan - zora nə?
Top