• Ləyaqətli insanın ürəyi xoşbəxtlik anlarında yumşaq, fəlakət anlarında sərtdir. (Çin atalar sözləri)
 • Ləb deməkdənsə, ləbləbi de.
 • Leyləyin gedişinə yox, gəlişinə baxarlar.
 • Loğma qarın doyurmaz, hörmət artırar.
 • Ləyaqət ağıldadır, əsil-nəbəslə deyil.
 • Lotunun pulu qurtaranda soğan-çörək də səlamətdir.
 • Lotunun dilini lotu bilər.
 • Lotunun da allahı var.
 • Lotuya bir şillə kar eləməz.
 • Lotu lotunun sözünə inanar.
 • Lotu lotunu tapmasa, qara geyər, yaslı olar.
 • Lotu lotunu aldatmaz.
 • Loğmanı az götür, çox çeynə.
 • Loğma deyil – boğmadır.
 • Loğma dağ aşırar.
 • Libasım yamaq götürür, qarnım yox.
 • Lənət heçə!
 • Lənət kor şeytana.
 • Lələnin yaz evi.
 • Lələ köçüb yurdu ağlayır.
 • Lələ ikinci anadır.
 • Ləl daşını, çay daşına qatma qardaş, kərəm eylə.
 • Ləzgi nədir, güzgü nədir?
 • Ləvənd ləvəndi tapar.
 • Ləbləbidir – el dəbidir.
 • Leş görəndə quzğuna dönər.
 • Leyli bazarıdır, Məcnun can satır.
 • Laçın qalada balalar.
 • Laçın balasın verməz, bəlkə zorla alalar.
 • Lat-lüt İmam Rza!
 • Lalın dilini anası bilər.
 • Lalam, karam – dinmərəm.
 • Lal-dinməz qovluq.
 • Lazımlı yerə sərf eləmir, lazımsız yerə su kimi axıdır.
 • Lüləyin aftafa yerini tutar, girova qoyanda tutar, girova qoyanda alan olmaz.
 • Lələ var, yurdu yox.
 • Lələ köçüb, yurdu qalıb.
 • Lal olmaq yalan danışmaqdan, pəltək olmaq söyüş söyməkdən, yoxsulluğa dözmək oğurluqla mal toplamaqdan yaxşıdır. (Türkmən atalar sözləri)
Top