• Ata evində ügey ana, ər evində qayınana.
 • Bir də gəlin olaram, oturub durmağımı bilərəm.
 • Bir gəmi bəzənər, bir gəlin bəzənməz.
 • Biz gəldik gəlin görməyə, gəlin getdi təzək yığmağa.
 • Bu çağacan qonşu qızı idim, indi oldum – ev qızı, ev gəlini.
 • Bu qız yaxşı qızdır, ərə gedəndən sonra bax,
  Bu gəlin yaxşı gəlindir, birini doğandan sonra bax.
 • Dad yaman (fələk) əlindən, yaman gəlin əlindən.
 • Dəlicə qızdan dəlicə gəlin olar.
 • Gəlin anasına həm ağlar, həm də "gedirəm" deyər.
 • Gəlin atda, qisməti yadda.
 • Gəlin evin yaraşığıdır, cəlalıdır, bəzəyidir.
 • Gəlin mənim süpürgəmdir, harda qoysam oturar.
 • Gəlin ocağa çəkər.
 • Gəlin var - külü aş yapar,
  Gəlin var - unu daş yapar.
 • Gəlin var gələr – gətirər, gəlin var gedər – itirər.
 • Gəlin var gələr - gətirir, gəlin var gedər - itirir.
 • Gəlin var qızdan, toyuq var qazdan başdır.
 • Gəlini evdə sına, dağa oduna yolla.
 • Gəzəyən qızdan gəlin olmaz.
 • Heyvanı tükün töküncə gör,
  Qızı gəlin olunca gör,
  Gəlini doğunca gör.
 • Mən gəldim gəlin görməyə, gəlin getdi təzək yığmağa.
 • Oba durdu düzməyə, gəlin qaçdı gəzməyə.
 • Oba durdu köçməyə, gəlin getdi seçməyə.
 • Ördək gəlib qaz olmaz,
  Gəlin gəlib qız olmaz.
 • Oynamaq bilməyən gəlinə oyun yeri dar gələr.
 • Qayınana bir çiçək, hər sözü bir gerçək.
 • Qayınana ilə baldız bir doğublar.
 • Qayınana pambıq olsa belə, yerindən qalxsa gəlinin başını əzər.
 • Qayınana, məgər gəlin olmamısan?
 • Qızım, sənə deyirəm, gəlinim, sən eşit!
 • Quyu qazdım qum çıxdı, gəlin aldım dul çıxdı.
 • Yaman oğul – yaman gəlin.
 • Yanan anadır, yeyən qayınana.
 • Yanan da (qayınana) ana, yaman da (qayınana) ana.
 • Yaxşı gəlin gülümdür, yaman olsa ölümdür.
 • Yaxşı qızdan yaxşı gəlin olar.
Top