• Abad məclis aşığından bəllidir
  • Dünyada üç şey gördüm; oldum, evləndim, öldüm.
  • Gülmə qonşuna, gələr başına.
  • Hər vermək itirmək deyil, hər almaq qazanmaq deyil.
  • Qapılan qapanındı, tapılan tapanın.
Top