• Adamı qeyrət işlədər, dəyirmanı - su.
  • Aşırı qeyrət, axırı zillət.
  • At - ər altında, ər - qeyrət altında.
  • Ər altında at olur, qeyrət altında ər olur.
  • Kişidə qeyrət olsa, torpağı qızıla döndərər.
  • Meydansız at sürülməz, sınaqsız ər bilinməz.
  • Qeyrətlinin ürəyi qaynar, qeyrətsizin ürəyi oynar.
  • Qeyrətsizdə iman arama.
  • Qeyrətsizin dilin al, dilin verdi gözün al.
Top