• Əsgi düşman dost olmaz, əsgi pambığ bez olmaz.
  • Köhnə getdi, sən təzədən danış.
  • Köhnə tap təzəsində, yaman tap yaxşısında.
  • Təzə ay çıxanda, köhnə ayı doğrayıb ulduz qayırarlar.
  • Təzə bəydən köhnə bəyə bir xələt.
Top