• Bərəkət hərəkətdədir.
  • Bərəkət ondur, onu da düzlük.
  • Əkən bilməz, biçən bilər.
  • Əkinçi yerdən umar. balıqçı göldən umar.
  • Hərəkət harada, bərəkət orada.
  • Qonaq bərəkət gətirər.
  • Səndən hərəkət, məndən bərəkət.
Top