• Bir il oğurluq edən, min il qazılıq edər.
 • Doğru tutulmayınca, oğru tutulmaz.
 • Kasıblıq eyib deyil, oğurluq eyibdir.
 • Malı yox oğru apara,
  imanı yox şeytanı apara.
 • Malını yaxşı saxla, qonşunu oğru tutma.
 • Oğru adam oğurluğu tez bilər.
 • Oğru elə bağırdı, doğrunun bağrı yarıldı.
 • Oğru elə bilər hamı oğrudur.
 • Oğru həmişə doğruluqdan danışar.
 • Oğru it özünü bildirər.
 • Oğru it xoflu olar.
 • Oğru kölgəsindən qorxar.
 • Oğru nə istər? Qaranlıq gecə.
 • Oğru oğrunu tez tanıyar.
 • Oğru olan toxalmaz, doğru olan ac qalmaz.
 • Oğru özgənin malın yiyər, özünün - arın (namus).
 • Oğru qalana yanar, mal sahibi (yiyəsi) – gedənə.
 • Oğru, evə girdikdən sonra, qapıya açar salar.
 • Oğru, oğrudan gizlənər.
 • Oğrunu oğru ilə tutarlar.
 • Oğurluqdan əl üzərsən də, oğurluq adı qalar səndə.
 • Oğurluqla fahişəliyin qırx gün ömrü var.
 • Sadəlövhlük oğurluqdan pisdir.
 • Yay oğurluğu qışda deyilər.
Top