• İyi ilə kötü hara, altın ilə tünç hara. (Türk atalar sözü)
  • Kötü olur duran kötü yanında, ki yaş dahi yanar quru yanında. (Türk atalar sözü)
  • Yaxşıya yaxşı de, yaxşılığı artsın, yamana yaxşı de, yamanlığı qayıtsın.
Top