• Oğurluqdan əl üzərsən də, oğurluq adı qalar səndə.
  • Qonşu payı dolu gələr, dolu gedər.
  • Söz var – xalq içində, söz var – xülq içində.
Top