• Ağıllı adam dəlini danlamaz. (Çin atalar sözləri)
 • Ağıllı bir adam tək öz təcrübələrindən, çox ağıllı bir adam başqalarının da təcrübələrindən faydalanar. (Çin atalar sözləri)
 • Az toyuq az yumurta, çox toyuq çox yumurta (Çin atalar sözləri)
 • Dağın təpəsinə hansı yoldan çıxarsansa çıx, mənzərə eynidir. Ancaq çıxarkən gördüyün mənzərə fərqlidir. (Çin atalar sözləri)
 • Dərin olan quyu deyil qısa olan ipdir. (Çin atalar sözləri)
 • Divar inşa edildikdən sonra divarçı unudular. (Çin atalar sözləri)
 • Dünyada qüsursuz iki insan vardır. Biri ölmüşdür, o biri isə doğulmamışdır. (Çin atalar sözləri)
 • Dünyada üç şey saxlana bilməz: eşq, tüstü və pulsuzluq! (Çin atalar sözləri)
 • Əgər Tanrı yağış yağdırmaq və anan ikinci dəfə evlənmək istəsə, buna kimsə mane ola bilməz. (Çin atalar sözləri)
 • Erkən qalxmayan arvad, söz dinləməyən övlad, mahbuzla getməyən at qapında varsa qaldır at. (Çin atalar sözləri)
 • Evlilik qala kimidir, xaricindəkilər girməyə, içindəkilər çıxmağa məşğul olarlar. (Çin atalar sözləri)
 • İzah etsəniz unudaram, Göstərsəniz xatırlayaram, Etdirsəniz anlayaram. (Çin atalar sözləri)
 • Oturaraq edə biləcəyin heç bir şeyi ayaqda, yataraq edə biləcəyin heç bir şeyi oturaraq etmə. (Çin atalar sözləri)
Top