• Alaq otu tez yetişər.
  • Bir dana naxırın adını korlayır.
  • Çağırılan yerə ar eləmə, çağırılmayan yeri dar eləmə.
  • Elnən gələn toy-bayramdır.
  • Eşşəyə min ata çatana qədər.
  • Göz yediyi aşı tanımalıdır.
  • Su bir dəfə axan yerdən bir də axar.
  • Toyuq ölür, bir cəngə tükdür.
    Dəvə ölür, dərisi iki ulağa yükdür.
  • Zər əhlində kərəm yoxdur, kərəm əhlində - zər.
Top