• Bərəkət ondur, onu da düzlük.
  • Düzlük uzanar, qırılmaz.
  • Düzlük xoşbəxtliyin açarıdır.
  • Oğru həmişə doğruluqdan danışar.
  • Qazan deyir "dibim qızıldır",
    çömçə deyir "orda oldum, elə bir şey görmədim".
Top