• Ərsək ərə dəyməz,
  ivsək evə dəyməz,
  oynaş ərdə qalmaz,
  tələsən evə çatmaz.
 • Tələsən ayaq büdrər.
 • Tələsən bir yerinə iki verər.
 • Tələsən evə yetişməz.
 • Tələsən gecəyə düşər.
 • Tələsən təndirə düşər.
 • Tələsən tərsə düşər.
 • Tələsən yolda qalar.
 • Tələsən, tələyə düşər.
 • Varlığa tələsən, yoxsulluğa tez düşər.
 • Varlılığa tələsən, yoxsulluğa tez düşər.
Top