• Ağlarsa anam ağlar, başqası yalan ağlar. (Türk atalar sözü)
 • Ana evin dirəyidir.
 • Ana kimi yar olmaz, Vətən kimi diyar.
 • Ana səbri böyükdür.
 • Ana ürəyi – dağ çiçəyi.
 • Ata olmayan - ata, ana olmayan - ana qədrini bilməz.
 • Hər işləyən - kişi olmaz,
  Hər doğan - ana olmaz.
 • Hər kəs ağlar, amma analar başqa cür ağlar.
 • Öz anasını sevməyən, özgə anasını sevməz.
 • Yanan da (qayınana) ana, yaman da (qayınana) ana.
Top