• Ağlarsa anam ağlar, başqası yalan ağlar. (Türk atalar sözü)
 • Anası gəzən ağacı qızı budaq-budaq gəzər.
 • Ata olmayan - ata, ana olmayan - ana qədrini bilməz.
 • Atıcı atar, tayını tapar.
 • Balam mənə əzizdir, tərbiyyəsi özündən də əzizdir.
 • Bir ata doqquz oğul saxlar, doqquz oğul bir atanı saxlamaz.
 • Bir-birini sevən ər-arvad komada da xoşbəxt olar.
 • Dərdin çoxsa söylən, borcun yoxsa evlən. (Türk atalar sözü)
 • Döyülməyən düyüdən aş olmaz.
 • Ər ilə arvadın xəmiri bir yerdə yoğrulub.
 • Ər-arvad ipəkdir, araya girən köpək.
 • Ərinə sahib olmaq istəyirsənsə, əvvəlcə onun mədəsinə sahib ol. (İspan atalar sözü)
 • Ərlə arvadın torpağı bir yerdən götürülər.
 • Evlənərkən qulaqlarına yox, gözlərinə inan.
 • Əvvəl evin içi, sonra çölü.
 • Gərək təkcə gəlin gəlin olmasın, gəlin gedən yer də gəlin olsun.
 • Hər işləyən - kişi olmaz,
  Hər doğan - ana olmaz.
 • Hər kəs ağlar, amma analar başqa cür ağlar.
 • Məndən olub mənə oxşamır.
 • Oğlunun davakarlığı ilə fəxr edən ata axırda ağzıqanlı qalar. (Fars atalar sözü)
 • Pis övlad altıncı barmaq kimidir - kəsərsən ağrıyar, kəsməzsən səni eybəcər göstərər.
 • Qadının gözəlliyi uşaq əlindəki silah kimidir - həm onun özü, həm də ətrafdakılar üçün təhlükəlidir. (Ərəb atalar sözü)
 • Qadınsız evdə hörümçəklər tor qurar.
 • Qırağına bax, bezini al, anasına bax, qızını al.
 • Qızını döyməyən, dizini döyər.
 • Su axar, çuxurunu tapar.
 • Subayın malın it yeyər, canın - bit.
 • Uşağı oxudan - atanın kisəsi, ananın kasası.
Top