• Dovşanı qamış öldürər, əri - namus.
  • Namus gedər dönməz geri, yoxdur onun bəlli yeri.
  • Namus insanın qan bahasıdır.
  • Oğru özgənin malın yiyər, özünün - arın (namus).
  • Papaq isti soyuq üçün deyil, namus üçündür.
  • Varını itirən az şey itirər, namusunu itirən çox şey.
Top