• Çıxış yolu olmayanın çıxış yolu səbrdir. (Ərəb atalar sözü)
  • Gördüyünü qoyub görəcəyə getmə.
  • Yüz bələnin başını bir bələn kəsər.
Top