• Axar çay murdarlıq götürməz.
 • Başqasına quyu qazan özü düşər.
 • Əl əli yuyar, əl də üzü.
 • Ən böyük biclik – düzlükdür.
 • Min yeyənin olsun, bir deyənin olmasın.
 • Niyyətin hara, mənzilin də ora.
 • Qəlb də ayna kimidir, sındısa – yapışdırmaqla düzəlməz.
 • Qorx qorxmazdan, utan – utanmazdan.
 • Sən çomağını qaldır, suçlu suçunu bildirəcək.
 • Su hər şeyi təmizləyər, üz qaralığından başqa.
 • Tez gələn şöhrət baş gicəlləndirər.
 • Xain xoflu olar.
 • Yalanla dünyanı dolaşmaq olar, amma geri dönmək olmaz.
 • Yavaş atın təpiyi bərk olar.
Top