• Bir ata doqquz oğul saxlar, doqquz oğul bir atanı saxlamaz.
  • Oğlunun davakarlığı ilə fəxr edən ata axırda ağzıqanlı qalar. (Fars atalar sözü)
  • Uşağı oxudan - atanın kisəsi, ananın kasası.
Top