• Abır harda, bərəkət orda.
  • Abır istəsən çox demə, Sağlıq istəsən çox yemə.
  • Abırını yeyib, həyasını da belinə bağlayıb.
  • Abırlı abırından qorxar, abırsız nədən qorxar?
    (Abırlı abırından çəkinər, abırsız nədən çəkinər?)
  • Ədəbi kimdən öyrəndin? Ədəbsizdən.
Top