• Ac qalmaq borclu olmaqdan yaxşıdır.
 • Borc alan ağlar gələr, gülər gedər.
 • Borc alan ağlaya-ağlaya gələr, gülə-gülə gedər.
 • Borc alan bicdir, borc verən gic.
 • Borc alan, salam da var.
 • Borc almaq asandır, qaytarmaq çətin.
 • Borc almaq başlanan yerdə dostluq pozular.
 • Borc altında qalan deyil.
 • Borc çıxıbdır xirtdəyəcən.
 • Borc durar, xərc durmaz.
 • Borc əsarətdir.
 • Borc ilə alınan köynək adamı təmiz saxlamaz.
 • Borc ilə çaxır içən, iki dəfə keflənər.
 • Borc ki oldu yüz – kir içində üz.
 • Borc köməyə bənzər, qaldıqca böyüyər.
 • Borc mini aşdı, hər axşam paxlava ye.
 • Borc ödəməklə, yol yeriməklə tükənər.
 • Borc qaldıqca uzanar.
 • Borc verənin dili uzun olar.
 • Borc verməklə tükənər, yol getməklə.
  (Borc verməklə, yol yeriməklə bitər.)
 • Borc yaddan çıxmaz.
 • Borc yaxşı günə gəlməz.
 • Borclunun duaçısı borc verəndir.
 • Borcunu verməyən, bir də borc ala bilməz.
 • Davada qılıncı borc verməzlər.
 • Dolan qoyunum, dolan, borc verən gələr, ya səni aparar, ya məni.
 • Gədadan borc alma, ya toyda istər, ya bayramda.
 • İki gözü var idi, birini də borc elədi.
 • Öküzü olana borc gön verərlər.
 • Özgə evində qonaqdan borc istəməzlər.
 • Qıx çörək, borc olmaz.
 • Qulluqçudan borc eləmə, ya toyda istər, ya yasda.
 • Saçı borc almaq mümkün olsaydı, keçəlin nə dərdi vardı?
 • Şir öz dişini heç kəsə borc verməz.
 • Yat qara öküzüm, yat, borc verən gələr, ya səni aparar, ya məni.
Top