• Dünyanı dolansan da qarğasan, qarğa!
 • Dünyanı ikiəlli tutma.
 • Dünyanı verim açıb.
 • Dünyanın ən bəxtiyar insanı kimsəyə möhtac olmayanıdır.
 • Dünyanın ən böyük neməti cansağlığıdır.
 • Dünyanın işini hər təhər tutsan keçər gedər.
 • Dünyanınkı borcdur.
 • Dünyanınkı əvəz-bədəldir.
 • Dünyaya eşşək gəlib, eşşək də getdi.
 • Dünyaya etibar yoxdur.
 • Od olmasa, tüstü çıxmaz.
 • Pisi öymə, düzü döymə.
  Pisi sevmə, düzü söymə.
 • Yaş odun tüstüləyir.
 • Yaxşı ki, dünyada yaxşı varmış, yoxsa dünya tərk olardı yaman əlindən.
 • Yıxıl dünya bas məni, gözüm görməsin səni.
Top