• Dəmiri isti-isti döyərlər.
  • Əldən qalan əlli il qalar.
  • Gec olsun, güc olsun.
  • Hər anın öz hökmü var.
  • Keçmiş və gələcək yoxdur; yalnız və yalnız bir sonsuz indi var. (Çin atalar sözləri)
  • Ovu gərək bərədə vurasan.
  • Şərti şumda kəsərlər ki, xırmanda dava düşməsin.
  • Vaxtında görülməyən iş həmişə yarımçıq qalar.
  • Vaxtını itirən baxtını itirər.
Top