• Çox savaşan rüşvət verər.
  • Qara bulutu yel açar, urun belə il açar: rüşvət - düyün açar.
  • Qazıya salam verdim, rüşvət deyil deyə almadı.
  • Rüşvət cəhənnəmin açarıdır.
  • Rüşvət haramdır.
  • Rüşvət qapıdan girəndə, iman bacadan çıxar.
  • Rüşvətxorluqda böyük-kiçik, haram-halal olmaz.
  • Rüşvətxorun amalı da, imanı da puldur.
Top