• Atana hörmət elə, oğlun sənə hörmət edər.
 • Böyüyə hörmət elə, sən də böyüyəcəksən.
 • Böyüyə hörmət vacibdir.
 • Eşşək başı ağırlıq (hörmət) götürməz.
 • Hamıya hörmət elə, hörmətin olar.
 • İstəyirsən qocalıqda hörmətin olsun cavanlıqda qocalara hörmət elə.
 • İtə hörmət edərlər – yiyəsi xatirinə.
 • Kiçiklərə hörmət elə, böyüklərdən hörmət qazan.
 • Kişiyə hörmət, artırar minnət.
 • Loğma qarın doyurmaz, hörmət artırar.
 • Özünə hörmət qoymayan, özgəyə də hörmət qoymaz.
 • Qanmaza hörmət edərsən, deyər: - "Məndən qorxur".
 • Qocaya hörmət elə, sən də qocalacaqsan.
 • Tanrım, böyüklərdən ululuğu, qocalardan hörməti, cocuqlardan utancı qoparma.
 • Yaxşı hörmət dövlətdən yaxşıdır.
Top