• Aca nə halal, nə haram?
  • Halal artar, haram batar.
  • Halal ye, halal danış.
  • Haram gəldi halalı apardı.
  • Haram malın bərəkəti olmaz.
  • Rüşvətxorluqda böyük-kiçik, haram-halal olmaz.
  • Zəmanə kötü oldu, halal yeyilməz, haram qiymətli oldu. (Türk atalar sözü)
Top