• Dünyaya "yalançı" dünya deyənlər, yalançıların ən böyüküdür.
  • Yalançını sözündən yox gözündən bil.
  • Yalançının evi yandı, heç kəs ona inanmadı
  • Yalanla dünyanı gəzərsən amma geri dönə bilməzsən (Rus Atalar Sözləri)
Top