• Allah heç kimi arxasız qoymasın.
 • Allah sağ əli sol ələ möhtac eləməsin.
 • Allah var, rəhmi də var.
 • Allah verib, Allah da aparıb.
 • Baş ağrıyanda Allah yada düşər.
 • Bir çörək özün ye, birin də Allah yolunda ver.
 • Bir ye, bir Allah yolunda ver.
 • Cin bismillahdan qorxar.
 • Falın faldır, fərmanın Allah.
 • Könülsüz namazı Allah qəbul eləməz.
 • Kor leyləyin yuvasını Allah tikər.
 • On iki imama qırx dəfə yalvarınca bir dəfə Allaha yalvar
Top