• Dərd çəkənindir, sevgi sevənin.
  • Eşq gözlərdən başlar (Rus Atalar Sözləri)
  • Sevgi adamı selə verər.
  • Sevgi adamı yandırar.
  • Sevgi od deyil, amma oddan yamandır.
  • Sevgini və kasıblığı gizlətmək çətindir.
  • Yeməyin dadı duzdur, sevginin dadı düzdür !
Top