• Ana səbri böyükdür.
 • Ananın səbri tükənməz olur.
 • Bəlaya səbir gərək.
 • Əsəbi vaxtı bir an səbirli olsan, yüz günlük peşmanlıqdan qurtararsan. (Çin atalar sözləri)
 • Kişidə səbir olmalıdır.
 • Səbir acıdır, meyvəsi şirin.
 • Səbir ağacı hər bağda göyərməz.
 • Səbir cənnət açarıdır.
 • Səbir edən muradına yetişər.
 • Səbir edən salamat olar.
 • Səbir eylə işinə, xeyir gələr başına.
 • Səbir eylərəm, səbir daşı, çatladı ürəyimin başı.
 • Səbir eyləyən çox yaşar.
 • Səbir eyləyən fərəc tapar.
 • Səbir ilə halva bişər ey qora səndən, bəsləsən atlas olar tut yarpağından.
 • Səbir kasam dolubdur.
 • Səbir təkamülün babasıdır.
 • Səbir və əmək hər şeyi silər. (Rus Atalar Sözləri)
 • Səbirin axırı xeyir olar.
 • Səbr (səbir) ilə halva bişər, ey qora, səndən, bəsləsən atlas olar tut yarpağından.
 • Tək gəldi səbir eylə, cüt gəldi xeyirdir.
 • Tək səbir yaxşıdır, cüt səbir xoşdur.
 • Tənbəllik çox zaman səbirlə qarışdırılır. (Fransız atalar sözləri)
 • Tora düşən səbir eyləməsə özünü fələkətə salar.
 • Zindana səbir eyləyən, axır taxta çıxar.
Top