• Fürsətlər çıxmaqıdca qabiliyyətlər çox az işə yarar. (Fransız atalar sözləri)
 • Fürsət ağıllı adamlar üçün pilləkəndir. (Yunan atalar sözləri)
 • Fəzilətə gedən qapını açmaq çətindir. (Çin atalar sözləri)
 • Fələyin qaydasıdır, dağı çəkər dağ üstdən.
 • Fələyin çərxi dönər.
 • Faydalı yerə qaça - qaça get, zərərli yerdən qopa - qopa qaç.
 • Fikir dili basar, dildə gücü.
 • Fala inanma, suya dayanma.
 • Fürsəti fot eyləyən aqil deyil, divanədir.
 • Fürsət hər zaman ələ düşməz.
 • Fürsət əldə ikən yaxşılıq eylə.
 • Füzulu atdılar cəhənnəmə, dedi: - Odunu yaşdır!
 • Fırtdayıb burnundan düşüb.
 • Filin gücü xortumundadır, dəvənin gücü dizində.
 • Fikri nəysə, zikri də odur.
 • Fərsiz övlad altıncı barmaq kimidir, kəsərsən ağrıdar, saxlarsan – eybəcər göstərər.
 • Fərsiz oğuldan bir qara daş əfzəldir.
 • Fərə çıxdığı qabığı tanıyar.
 • Fənd nə bilir fel ilə fənddə nə var?
 • Fələk güclü – mən gücsüz.
 • Fələk birin qurar, birini dağıdar.
 • Fələyin işinə bax, ayıya qaval çaldırır.
 • Fələyin zoruna heç nə kar etməz.
 • Fələyin qaydasıdır, dağı dağ üstündən çəkər.
 • Fələkə bel bağlamaq olmaz.
 • Fəqirin cibi – boş, qəlbi doludur.
 • Fəqirin təsəllisi – ölümdür.
 • Fəqirə həmdən gəlməz.
 • Fəqirə axmaq deyərlər, kasıba gic.
 • Fəqir əlinə baxırsa, sən cibinə bax.
 • Farsın – qəzəli, türkün məsəli.
 • Falın faldır, fərmanın Allah.
 • Fal yox, yumurta da yox.
 • Faydasız qohumdan faydalı yad yaxşıdır.
 • Fayda zərərin qardaşıdır.
 • Fayda – zərər hesab başında məlum olar.
 • Fikirdən iti gedən şey yoxdur.
 • Fəthin, zəfərin, qələbənin, xoşbəxtliyin, səadətin açarı ehtiyatlı olmaqdır. Ehtiyatlılığın birinci şərti isə məşvərətdir. (Qırğız atalar sözləri)
Top