• Romadasansa, Romalılar kimi davran. (İngilis atalar sözləri)
 • Rüşvətxorluqda böyük-kiçik, haram-halal olmaz.
 • Rüşvətxorun amalı da, imanı da puldur.
 • Rüşvət haramdır.
 • Rüşvət cəhənnəmin açarıdır.
 • Rüşvət qapıdan girəndə, iman bacadan çıxar.
 • Rüşvətxorun aqibəti yoxdur.
 • Ruzi ki, dedin, qazıya məlum.
 • Ruzimiz düşüb kor Məliyin əlinə.
 • Ruzi həllacbazarda gəzir.
 • Ruzi (yemək) olsun, ocaqda olsun.
 • Rişxəndlik ağlın zəifliyindən doğar.
 • Rişxənd etmə qonşuna gələr bir gün başına.
 • Rəncbərin ümidi əkinədir.
 • Rəndə görməyib.
 • Rəmmaldır, peyğəmbərlik iddiası eləyir.
 • Rahatlıq istəyən adam: - kar, kor, lal gərək.
 • Rahat oturana nə vali gələr, nə hakim.
 • Rahat durmayan, narahat olar.
 • Rast gəlməyən işə peşiman olma.
 • Rüşvət cəhənnəmi işıqlandırır.
 • Ruzinin gələn vaxtı köpəyi yuxu tutar.
 • Rəngimə bax, əhvalımı xəbər al!
 • Rüşvət qapıdan girərsə, iman bacadan çıxar.
 • Rəhmət düzənə, lənət pozana!
Top